Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Wolontariat

 • Wigilia dla bezdomnych w Przytulisku Brata Alberta
 • Współpraca z Bankiem Żywności w Krakowie
 • śniadanie wielkanocne dla ubogich
 • sprzedaż świątecznych kartek na rzecz chorych w Hospicjum św. Łazarza
 • pomoc Ukraińcom uciekającym przed wojną
 • zbiórka darów dla bezdomnych dzieci w Fastowie na Ukrainie
 • zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Sudanu
 • pomoc  Polakom  mieszkającym  na  Bukowinie Rumuńskiej
 • pisanie i wysyłanie kartek świątecznych do polskich żołnierzy w Afganistanie
 • wysyłanie  listów  w obronie ofiar reżimów w ramach Amnesty International
 • uczestnictwo w programie oddziału IPN w Krakowie „Pamięć Pokoleń” polegającym na zorganizowaniu stałej opieki nad zapomnianymi i zaniedbanymi miejscami pamięci narodowej, w tym nad grobami osób zasłużonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej oraz ofiar systemów totalitarnych
 • pomoc rodzinom potrzebującym  w ramach akcji „Szlachetna paczka”
 • zbiórka karmy  dla  psów  – podopiecznych krakowskiego azylu

Zobacz