Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Wykłady ekperckie

Wykłady akademickie w III SLO – rok szkolny 2021/22 

Wykłady dotyczące wyjazdu naukowego klas III LO: Gdańsk + seria warsztatów dotyczących przygotowania i realizacji wystąpienia publicznego (forma realizacji projektu indywidualnego w klasie III SLO) 

 1. 23.09.2021 – mgr Anna Korska: “Charakterystyka fizyczno-geograficzna Morza Bałtyckiego”
 1. 23.09.2021 – mgr Monika Witalis – Malinowska: “Historia Gdańska w 45 minut”
 1. 23.09.2021 – p. Szymon Turcza, przedstawiciel Krakowskiej Szkoły Mówców: “WYSTĄPIENIE PUBLICZNE – obrona projektu w formule matury ustnej z j. polskiego 2023” – wykład poświęcony przygotowaniu wystąpienia ustnego – organizatorzy p Agnieszka Kroll i p. Tomasz Radochoński
 1. 30.09.2021 – p.Jakub Zaniewski: “Obrona polskiego Wybrzeża 1939” – organizatorka p. Agnieszka Węgrzycka
 2. 30.09.2021 – mgr Agnieszka Wozowicz: “Hans Memling Sąd Ostateczny”
 1. 2-9.11.2021 – przedstawiciele Krakowskiej Szkoły Mówców: “Warsztaty dla każdej z klas III – wystąpienie publiczne” – organizator p. T. Radochoński
 1. 19.11.2021 – wykład dla klas maturalnych na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH; organizatorka
  p. M. Pilśniak
 1. 11.04.2022 – dr hab. prof. UJ Paweł Laidler, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych
  i Politycznych: “Ława przysięgłych”; Instytut Amerykanistyki UJ; organizatorzy: p. J.Janiszewska – Maćkowiak i p. K. Bluszko
 1. dr Anna Kaganiec-Kamieńska: “Puerto Rico – la isla del Encanto y sus problemas”; Instytut Amerykanistyki UJ; organizatorzy: p. J.Janiszewska – Maćkowiak i p. K. Bluszko
 1. dr Maciej Smółka: „Social History of Hip Hop”; Instytut Amerykanistyki UJ; organizatorzy:
  p. J. Janiszewska – Maćkowiak i p. K. Bluszko
 2. prof. dr hab. Andrzej Chwalba: “Wygrana bitwa, a przegrane zwycięstwo” – rozważania o wojnie polsko – bolszewickiej” – organizator p. Zdzisław Bednarek
 3. dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa
  i Administracji: “Europejski Trybunał Praw Człowieka” – wyzwania ochrony praw człowieka – organizator p. Zdzisław Bednarek
 4. dr n. med. Wiesław Krysztopowicz CMUJ: “O profilaktyce raka piersi”- organizator p. Zdzisław Bednarek
 5. dr hab. Monika Ewa Bociąga – Jasik, dr Joanna Bednarek  CMUJ adiunkt Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ: “ AIDS – co wiemy
  o tej chorobie dziś ?” – organizator p. Zdzisław Bednarek
 6. dr hab. n. med. Joanna Natorska, PhD, kierowniczka Pracowni Krakowskiego Centrum Badań
  i Technologii Medycznych KSS im. Jana Pawła II: “Po co nam badania naukowe? Rozważania na podstawie nauk medycznych.” – organizator p. Kamil Bluszko
 7. prof. dr hab. Ireneusz Ślesak; Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN: “Astrobiologia: nauka poszukująca obiektu badań?” – organizatorka p. Diana Saja – Garbarz
 8. dr Diana Saja – Garbarz; Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN: “Czy krzem jest panaceum na łagodzenie stresu suszy w uprawach?”
 9. dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ: „Śladami dawnych rzek w Krakowie” – organizatorka p. Anna Korska
 10. r hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow, Kierowniczka Katedry Dydaktyki Języka Angielskiego, z-ca przewodniczącego Rady Dyscypliny – Językoznawstwo: “Wielojęzyczni są wśród nas!….. ale czy są tacy sami?” – organizator p. Paweł Figlewicz
 11. dr hab. Tomasz Graff, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2: “Życie codzienne Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim” – organizator p. Paweł Figlewicz

Wykłady akademickie w III SLO – rok szkolny 2019/20 

Wykłady dotyczące wyjazdu naukowego LO: GDAŃSK-TRÓJMIASTO

 1. 19.09.2019 – mgr A. Wozowicz: “Zarys historii sztuki Gdańska”; 
 2. 19.09.2019 – mgr B. Poławska-Motyka: “Najsłynniejsi prozaicy Gdańska”; 
 3. 19.09.2019 – mgr Anna Korska: “Charakterystyka fizyczno-geograficzna Morza Bałtyckiego”; 
 4. 19.09.2019 – mgr Z. Bednarek: “To co powinniśmy wiedzieć o dziejach Gdańska zanim zaczniemy go zwiedzać’; 
 1. 23.09.2019 – mgr inż. Katarzyna Kaczorowska: “GDYNIA – chluba II Rzeczpospolitej” Port. Miasto. Ludzie. Zarys zagadnień dotyczących: powstania portu, rozwoju floty handlowej i pasażerskiej (słynne transatlantyki), wychowania morskiego (statki szkolne); budowy miasta (wybrane przykłady architektury modernistycznej); Wybitne osobowości związane z ww tematami (Eugeniusz Kwiatkowski, Tadeusz Wenda, Mariusz Zaruski, Mamert Stankiewicz, Józef Unrug); kilka słów o Gdyni powojennej; 
 2. 24-25.09.2019 – mgr A. Wozowicz : “Hans Memling”
 1. 15.10.2019 – p. Aneta Nytko -Święcicka: “Projekty w dziedzinie fotografii”
 1. 28.10 2019 – dr Magdalena Kandefer-Kańtoch: „Jak dobrze przygotować się do wystąpienia publicznego” 
 1. 05.11.2019 – p. Jerzy Woźnicki: „Jak rozwijać pasje i prowadzić własną firmę” 
 1.  27.02.2020 – prof. Michał Kowalski, pełniący urząd sędziego ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka – spotkanie z młodzieżą naszego Liceum

Wykłady akademickie w III SLO – rok szkolny 2018/19 

Wykłady dotyczące wyjazdu naukowego LO: Poznań:

 1. 20.09.2018 – mgr Bożena Poławska – Motyka: “Małgorzata Musierowicz i Stanisław Barańczak – poznańscy twórcy literatury.”
 2. 20.09.2018 – mgr Zdzisław Bednarek: “Wprowadzenie do dziejów Poznania.”
 3. 20.09.2018 – mgr Agnieszka Wozowicz: “Zarys historii kultury i sztuki Poznania i Wielkopolski.”
 4. 20.09.2018 – mgr Adam Musiał: Wprowadzenie do obozu naukowego w Poznaniu;
 5. 24.09.2018 – dr Marcin Podemski IPN Poznań: “Poznański Czerwiec 1956”; – organizator p. Zdzisław Bednarek
 6. 28.09.2018 – prof. Konrad Białecki, dr Piotr Grzelczak: “Poznański Czerwiec 1956; – organizator p. Zdzisław Bednarek
 7. 05.10.2018 – pani Maria Stefanów, absolwentka III SLO, studentka Maastricht University: „Co po liceum? Opowieść o Holandii”, dzięki której uczniowie klas liceum dowiedzieli się, dlaczego warto studiować za granicą oraz jak wyglądają studia i życie w Holandii – organizatorka: p. Mirosława Ćwierzyk
 8. 28.11.2018  – dr hab. Magdalena Heydel na temat: “Zobaczyć „Jądro ciemności”. Wykład dotyczył życia i twórczości i przekładów „Jądra ciemności”; pokazywał różne tłumaczenia dzieła i komiks, który powstał na jego podstawie – organizatorka p. Bożena Poławska-Motyka
 9. 06.12.2018 – “Budowa geologiczna okolic Krakowa” – Muzeum  Geologiczne PAN – organizacja p. Anna Korska
 10. 07.12.2018 –  dr Anna Kaganiec-Kamieńska w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych: “Puerto Rico – la isla del encanto y sus problemas”; grupy hiszpańskojęzyczne – organizator p. Kamil Bluszko
 11. 04.01.2019 –  dr Agnieszka Stasiewicz Bieńkowska w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych: “COOL, COURAGEOUS, DANGEROUS: AMERICAN YOUTH IN 1950S” – organizator p. Kamil Bluszko
 12. 08.01.2019 – prof. Wojciech Kwiatek: “Zastosowania pochodnych w fizyce”; organizatorka p. Joanna Martyniak
 13. 08.01.2019 – prof. dr hab. Zenon Piech: “Dzieje herbu państwa polskiego” -organizatorzy: p. Grzegorz Simiłowski i p.Zdzisław Bednarek 
 14. 20.02.2019 – prof. dr hab. Marek Wilczyński: “Wędrówki Hunów i Germanów w Europie przełomu IV-VI w. n.e.” – organizatorzy: p. Grzegorz Simiłowski i p. Zdzisław Bednarek
 15. 27.02.2019 – dr Izabella Sariusz- Skąpska:  na temat literatury łagrowej: cz 1. “Polscy świadkowie łagru”, cz. 2. “Twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na tle literatury łagrowej” – organizatorka pani Agnieszka Czekierda
 16. 26.03.2019 – dr Anna Wysocka-Bar, Katedra Prawa Cywilnego UJ: “Elementy prawa cywilnego”- organizator p. Z. Bednarek
 17. 27.03.2019 – dr hab. Wojciech Mruk: “O tym, dlaczego biskup Diego Gelmirez uciekał po dachu, czyli o nieoczekiwanych konsekwencjach rozwoju kultu św. Jakuba”- organizatorzy: p. Grzegorz Simiłowski i p. Zdzisław Bednarek
 18. 28.03.2019 – dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, zakład hydrologii: ”Śladami dawnych rzek w Krakowie” – organizatorka: p. Anna Korska
 19. 29.03.2019 – prof. Michał Kowalski Katedra Praw Człowieka UJ “Prawa człowieka w podstawowych dokumentach RE” –  organizator  p. Zdzisław Bednarek
 20. 01.04.2019  – dr. hab. Henryk Głębocki Instytut Historii UJ: „Losy Polaków na Wschodzie od lat 30-tych do 50-tych XX w.”  klasy I i II LO – organizatorzy: zespół nauczania historii
 21. 12.04.2019 – prof. Włodzimierz Wróbel; Wydział Prawa Karnego UJ: “Elementy prawa karnego” – organizator p. Zdzisław Bednarek
 22.  dr Mariusz Klimek, Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Łazy/Bochnia: “Badania terenowe w geografii” – organizacja p. Anna Korska:   
 23. 08.05.2019 – prof. Bolesław Domański, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ: “Współczesne zróżnicowanie polskich regionów pod względem rozwoju gospodarczego i jakości życia” oraz zwiedzanie Instytutu Geografii i Instytutu Geologii UJ; klasy I i II LO; organizatorka p. Anna Korska
 24. 29.05.2019 – prof. Bożena Popiołek, Instytut Historii UP: “ Kobieta w czasach nowożytnych” – organizatorzy: p. Grzegorz Simiłowski i p. Zdzisław Bednarek
 25. 29.05.2019 – dr Izabella Sariusz- Skąpska: “Sprawa katyńska” wykład dla klas I LO – organizatorka p. Agnieszka Czekierda
 26. 11.06.2019 – prof. Maria Stinia, Instytut Historii UJ: “Edukacja dziewiętnastowiecznej w Galicji” – organizatorzy p. Grzegorz Simiłowski i p. Zdzisław Bednarek
 27. dr Dariusz Wcisło; Akademia Pedagogiczna: “Wyznaczanie momentu bezwładności”; wykłady dla klas II LO; 
 28. dr Dariusz Wcisło; Akademia Pedagogiczna: “Dynamika bryły sztywnej”; wykłady dla klas II LO; 
 29. dr Dariusz Wcisło; Akademia Pedagogiczna: “Drgania i fale”;  wykłady dla klas II LO; 
 30. dr Diana Saja; Instytut biologii roślin PAN: “Zastosowanie kalorymetru w badaniach biologicznych”; “Spektrometr Ramona w badaniach biologicznych”

Wykłady akademickie w III SLO – rok szkolny 2017/18 

Wykłady dotyczące wyjazdu naukowego LO: Lwów:

 1. 21.09.2017 – mgr Katarzyna Kaczorowska: „ROZWÓJ PRZESTRZENNY LWOWA” 
 2. 21.09.2017 – mgr Anna Korska: „GEOGRAFIA UKRAINY“ 
 3. 21.09.2017 – mgr Zdzisław Bednarek: „ZARYS HISTORII LWOWA” 
 4. 21.09.2017 – mgr Tomasz Gędzik:‘ “CODZIENNOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY”
 5. 05.10.2017 – mgr Alex Dancyg: „Relacje polsko-żydowskie“ (klasy II) – organizator p. A. Musiał
 6. 13.11.2017 – mgr Karolina Kędziora, wiceprezeska Polskiego Stowarzyszenia Prawa Antydyskryminacyjnego – spotkanie dla klas I i II – organizator p. A. Musiał
 7. 19.12.2017 –  dr Maciej Czajka: :”O wadze Monteskiuszkowskiego trójpodziału władzy oraz o możliwych konsekwencjach jego naruszenia dla przeciętnego obywatela” – organizatorka p. Monika Witalis – Malinowska
 8. 30.01.2018 – dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego UEK: “ Idea sprawiedliwego handlu”; (klasy I i II) – organizatorka p. Agnieszka Kroll
 9. 09.03.2018 – dr hab. Magdalena Heydel, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ – organizatorka p. Bożena Poławska – Motyka
 10. 09.04.2018 – Justyna Wysocka oraz Bogusław Wajzer, doktoranci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego: warsztaty edytorskie „Słowo na brudno” – Zajęcia poświęcone autografom poezji Słowackiego; (klasy I i II) – organizatorka p. M. Wątkowska
 11. 12.04.2018 – prof. dr hab. Kazimierz Sikora – Wydział Polonistyki UJ: „Kultura języka” – organizatorka p. M. Wątkowska
 12. Seria wykładów i spotkań adresowanych do zainteresowanych licealistów: fakultet historyczny i fakultet WOS – organizator p. Zdzisław Bednarek fakultet WOS
 13.  Seria wykładów i spotkań adresowanych do zainteresowanych licealistów: fakultet biologiczny – organizatorka p. Agata Stokłosa-Wojtaś
 14.  Seria wykładów i spotkań adresowanych do zainteresowanych licealistów: fakultet matematyczny – organizator p. Sławomir Zaczyński 
 15. Seria wykładów i spotkań adresowanych do zainteresowanych licealistów: fakultet geograficzny – organizatorka p. Anna Korska
 16. Seria inicjatyw w ramach projektu: “Spotkanie ze świadkiem historii”: organizatorzy: p. Monika Witalis – Malinowska oraz p. Adam Musiał:
  1. Spotkanie z p. Naftalim Arianem w Cholonie w Izraelu, przedwojennym mieszkańcem Krakowa, ocalałym z Zagłady; 
  2. Spotkanie z p. Zofią Radziszewską w JCC Kraków, ocalałą z Zagłady jako dziecko (wraz z matką);
  3. Udział w zajęciach na temat postaw w obliczu Zagłady w świetle źródeł o Irenie Sendlerowej;
  4. Prezentacja kilku biogramów uratowanych dzieci w klasach IIa i Ib LO;
  5. Prezentacja filmu „Łyżeczka życia” o uratowanej Elżbiecie Ficowskiej;
  6. Zajęcia z kultury romskiej w Muzeum Żydowskim Galicja;
  7. Udział w IV ogólnopolskiej konferencji „O wolności i prawach człowieka” dla młodzieży;
  8. 10 osób z LO wzięło udział w V Oświęcimskim Forum Praw Człowieka pt. „Europa wobec wyzwań XXI wieku – Wolność słowa/wolność kłamstwa”;
  9. Projekcja filmu „Sufrażystka” Klasy Ia i Ib LO; Kwestia równości płci (wykłady video: socjologa Michaela Kimmela „Dlaczego równość płci jest dobra dla wszystkich; Ziauddina Yousufzaia o czynnikach; utrudniających równość kobiet w społeczeństwach patriarchalnych);
  10. Obraz kobiety w reklamie oraz przemoc słowna wobec kobiet; Lekcja o akcji #metoo; IIa LO;
  11. Lekcje o nierówności dotykającej społeczność LGBT; Ia i Ib LO.