Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Misja szkoły

Istniejemy po to, aby całą szkolną społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli, poprzez ofertę edukacyjną najwyższej jakości, prowadzi ku wartościom:

MIŁOŚCI, WOLNOŚCI i MĄDROŚCI,

wspierając budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

MIŁOŚĆ rozumiemy jako poszanowanie każdego człowieka, jako obowiązek relacji międzyludzkich, w których koncentrowanie się na mocnych stronach jest najlepszym sposobem poskramiania stron słabych. Miłość jako gotowość do dzielenia się swoją wolnością, mądrością i akceptowania samego siebie.

WOLNOŚĆ rozumiemy jako poszukiwanie prawdy w poznaniu świata, jako dysponowanie samym sobą w zgodzie z przyjętym systemem wartości. System ten nie może prowadzić do działań ograniczających cudzą wolność.

MĄDROŚĆ rozumiemy jako dojrzałość do odpowiedzialnych wyborów, jako wolność sądów i  niezależność myślenia. To także odpowiedzialność za otaczające środowisko i swoje zdrowie, wreszcie praca na miarę swoich możliwości, stawianie i realizowanie nowych wyzwań.

OBYWATEL to osoba odpowiedzialna za siebie, za innych, za kraj oraz gotowa do pracy nad sobą, nad własnym rozwojem – dla rozwoju innych, a także na rzecz ojczyzny.