Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Wizerunek absolwenta

Wizerunek absolwentki i absolwenta liceum

Absolwenta/Absolwentkę cechują następujące  postawy  i wartości :

 • uczciwość
 • tolerancja
 • odpowiedzialność
 • szacunek
 • empatia
 • odwaga cywilna
 • rzetelność, pracowitość, obowiązkowość
 • aktywna postawa obywatelska
 • poszanowanie dla tradycji
 • otwartość na nabywanie wiedzy i nowych umiejętności

Posiada następujące umiejętności i kompetencje:

 • ma wszechstronną wiedzę o otaczającym ją/jego świecie
 • prezentuje wysoką kulturę osobistą – języka i postawy
 • dokonuje samodzielnych  wyborów decyzji życiowych i ponosi ich konsekwencje
 • potrafi planować swoją pracę i współpracować w zespole projektowym
 • zna biegle dwa języki obce
 • prowadzi zdrowy i aktywny tryb życia
 • świadomie funkcjonuje w społeczeństwie informatycznym