Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Nasza szkoła

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. Juliusza Słowackiego mieści się w budynku przy ul.Krowoderskiej 8. Czynna jest w godz. 7.30-16.30

Dzieci uczą się w klasach, których liczebność na dany rok ustala Zarząd Szkoły, podejmując w tej sprawie uchwalę zgodnie ze statutem szkoły. Średnia liczba uczniów w klasach wynosi 18.

BAZA LOKALOWA SZKOŁY

W budynku szkoły mieszczą się:

  • świetlice czynne od 7.30 – 16.30
  • stołówka
  • przestronna sala tańca do zajęć ruchowych
  • 2 sale gimnastyczne
  • basen
  • pracownia informatyczna, anglistyczna i plastyczna
  • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny oraz miejsca  do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych
  • tarasy rekreacyjne (ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, miejsce do gry w piłkę i zabaw ruchowych)
  • gabinet psychologa i  reedukatora

ŚWIETLICA

W szkole działa świetlica szkolna czynna od godz.7.30 do 16.30. Jest podzielona na kilka mniejszych oddziałów, zlokalizowanych w osobnych salach. Dzieci pod opieką wychowawców świetlicy mają możliwość odrabiania zadań domowych, odpoczynku, indywidualnych zabaw i gier z kolegami oraz uczestnictwa w organizowanych przez wychowawców zajęciach świetlicowych (gry, konkursy, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe w sali i na tarasie szkolnym). Dla chętnych osób w klasach 1-3 wprowadzono odpłatną godzinę zajęć opiekuńczych do godziny 17:15.

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) – Samodzielne Koło Terenowe nr 64. Zarząd STO SKT nr 64 stanowi 15 osób, wybieranych demokratycznie na trzyletnią kadencję, a pracę zarządu koła kieruje Prezes. Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie, których rodzice dobrowolnie wstąpią do STO.  

ZARZĄDZANIE

Zarząd szkoły powołuje Dyrektora szkoły, a zasady pracy Dyrektora regulują statuty poszczególnych szkół.  Szkoła zarządzana jest metodą Project Management – Dyrektor szkoły deleguje wiele uprawnień do nauczycieli i pracowników administracji, którzy są liderami projektów realizowanych w szkole.

FINANSOWANIE

Szkoła działa w systemie non profit: środki pozyskane na rzecz uczniów zostają w ciągu roku budżetowego wydane na ich potrzeby, a szkoła nie generuje zysku. Wszelkie działania szkoły finansowane są z opłat rodziców oraz subwencji oświatowej.

SYSTEM INFORMACYJNY

Głównych informacji na temat szkoły udziela Sekretariat Szkoły Podstawowej  pod nr tel. 12 430-01-82. Z każdym z nauczycieli można kontaktować się elektronicznie przez pocztę służbową.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Każdy uczeń i rodzic szkoły ma dostęp do informacji na temat ocen i frekwencji w dzienniku elektronicznym. Login i hasło należy pobrać od wychowawcy klasy na początku roku szkolnego.