Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Eksperymenty

dav

Eksperymenty to autorski program opracowany przez panią Dorotę Zatorską, wprowadzone w naszej szkole w roku 2008. Realizowane są z powodzeniem w klasach trzecich szkoły podstawowej, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Ich ideą jest odpowiedź na naturalną ciekawość świata u dzieci w tym wieku, poprzez poznawanie zjawisk przyrodniczych na drodze doświadczeń. Eksperymenty, które dzieci samodzielnie przeprowadzają pod okiem nauczyciela, mają przybliżyć im świat natury i są swego rodzaju przygotowaniem do późniejszych lekcji przyrody. Mają one na celu zachęcanie do odkrywania różnych zjawisk, jak również rozwijanie zdolności poznawczych, a z czasem i umiejętności wyciągania wniosków, płynących z obserwacji i doświadczeń.