Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Rozwijamy talenty

Bogaty program edukacyjny, urozmaicona oferta zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje, małe klasy, nauka języków obcych w mniejszych grupach, sprawia, że uczniowie mają doskonałe warunki do nauki oraz rozwoju swoich talentów.

Kształcenie jest skuteczne dzięki ciekawym, nowatorskim metodom: indywidualizacji pracy z uczniem, dbanie o ucznia zarówno zdolnego, jak i tego z trudnościami w uczeniu się, indywidualne modelowanie profilu nauczania oraz pracy w oparciu o metodę projektów i obozów śródrocznych. Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach.

Po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uczniowie mogą uczęszczać na wybrane przez siebie koła zainteresowań. Wśród kół przedmiotowych są zajęcia koła matematycznego, informatycznego, języka angielskiego (w kl. 6). Poza kołami przedmiotowymi działają zajęcia: szachowe, taneczne, teatralne, plastyczne, kulinarne.

Przy naszej szkole działa ognisko muzyczne „Nutka”, gdzie nasi wychowankowie mogą korzystać z indywidualnych lekcji gry na instrumentach. Uczniowie o zainteresowaniach muzycznych mają okazję brać udział w koncertach muzycznych organizowanych przez naszą szkołę. Licznie uczestniczą w koncertach operowych i w filharmonii.

Działający przy szkole Klub Sportu i Turystyki Glosator daje możliwości rozwoju talentów sportowych. Uczniowie dbają o swoją  sprawność fizyczną nie tylko podczas obowiązkowych zajęć sportowych w szkole, ale również  w czasie wyjazdów i obozów narciarskich i snowboardowych. Różnorodność inicjatyw pozwala każdemu uczniowi dać szansę znalezienia interesującej go dziedziny, w której może rozwijać swoje talenty i odnieść sukces.