Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Szkoła dla Krakowa

„Działania przyczyniające się do poprawy stylu życia, w tym poprzez zmianę nawyków żywieniowych i wzrost poziomu aktywności fizycznej”.
Zadanie z zakresu zdrowia publicznego realizowane ze środków Urzędu Miasta Krakowa. Projekt realizowany od 2 września do 31 grudnia 2022 r. propagujący znaczącą rolę szkoły jako edukatora w poprawie nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży oparty o realizację warsztatów, wizyt studyjnych i webinariów dla uczniów  i rodziców.

Charakterystyka projektu oraz zakres tematyczny zaplanowanych działań.

Projekt przeznaczony jest dla Uczennic i Uczniów szkół podstawowych (klas 1-8)
i ponadpodstawowych (klas 1-3 LO i/lub klas 1-4 technikum i/lub klas 1-2 branżowej szkoły
I stopnia) będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz ich Rodziców/Opiekunów.

W ramach projektu Uczennice i Uczniowie szkół podstawowych będą uczestniczyli w sześciu niezależnych grupach projektowych (około 10-15 osobowych), w dwóch warsztatach
o tematyce prozdrowotnej (po 120 min każdy), prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, a także edukatorów Banku Żywności w Krakowie i projektu „Żyj świadomie – żyj zdrowo” (POWR.03.01.00-00-U073/17-00). Uczestnicy projektu mają zaplanowaną jedną wizytę studyjną (180 min) zorganizowaną przez sklepy z żywnością ekologiczną/cukiernie/piekarnie, połączoną z pogadanką oraz jednorazowe zajęcia na ściance wspinaczkowej (60 min) pod okiem trenera w obiekcie treningowym Centrum Wspinaczkowego Forteca. Rodzice/Opiekunowie ucznia szkoły podstawowej – beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w 3 webinariach (każdy po 60 min) prowadzonych przez ekspertów z zakresu dietetyki/fizjoterapii/medycyny.

Uczennice i Uczniowie szkół ponadpodstawowych będą uczestniczyli w dwóch niezależnych grupach projektowych (około 10-15 osobowych),  w wizycie studyjnej (180 min) w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie połączonej z wykładem
i zajęciami laboratoryjnymi – praktyczne analizy z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektrofluorymetrycznych. Każda grupa ma zaplanowane także jednorazowe zajęcia na ściance wspinaczkowej (60 min,) pod okiem trenera w obiekcie treningowym Centrum Wspinaczkowego Forteca. Beneficjenci szkół ponadpodstawowych oraz ich Rodzice/Opiekunowie będą mogli także uczestniczyć w 3 webinariach (każdy po 60 min) prowadzonych przez ekspertów z zakresu dietetyki/fizjoterapii/medycyny.

Każdy z uczestników projektu otrzyma dostęp do przygotowanego specjalnie w formie aplikacji programu ćwiczeń ogólnorozwojowych – dostosowany do wieku oraz gry internetowej umożliwiającej podwyższanie kompetencji z zakresu zdrowego żywienia. Dodatkowo w ramach działań projektowych zorganizowany zostanie Festiwal „W zdrowym ciele zdrowy duch”, który odbędzie się w Parku Jordana w Krakowie w dniu 22 października br., a także Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Żywności i Żywieniu dla szkół podstawowych.

Organizacja i zapisy do projektu

Warsztaty dla szkoły podstawowej będą odbywały się w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, przy ul. Krowoderskiej 8
w Krakowie lub w okolicy, w przypadku zajęć na świeżym powietrzu.

Godziny zajęć będą dopasowane do grupy wg wcześniej przygotowanego harmonogramu.
W wyjątkowych przypadkach trudności dopasowania godzin zajęć do wszystkich uczestników w grupie, organizator zakłada możliwość realizacji zajęć w sobotę.   

Zapisy rozpoczną się 2 września br. za pośrednictwem formularza https://forms.gle/14pNHAmQxwxHj2zH9
i potrwają do 15 września br. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia do projektu dokonują Rodzice/Prawni Opiekunowie.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każda osoba aplikująca do projektu otrzyma mailową informację o wynikach rekrutacji.

Zachęcamy do aplikowania.

Już dziś rozpocznij dbałość o siebie i swoich najbliższych!  

Koordynatorzy Projektu

Gra terenowa „Śladami Niepodległości”
Ważne dla Polaków święta narodowe można obchodzić w różny sposób. Formą uczczenia Święta Niepodległości w naszych szkołach jest coroczna gra terenowa, w której uczennice i uczniowie poznają miejsca, ludzi i wydarzenia związane z odzyskiwaniem przez Polaków niepodległości w latach 1914 – 1918.

Za każdym razem gra odbywa się według nowego scenariusza i ma swój własny motyw przewodni. Ważnym jej elementem jest konieczność przygotowania przez jej uczestników (dzieci i młodzież ) elementów stroju, które mają świadczyć o patriotycznym charakterze zabawy. Mamy nadzieję, że w ten sposób młodzi ludzie w ciekawy sposób poznają historię swojego kraju, jak również uczą się postaw świadczących o jego umiłowaniu.

Od 2007 roku w grze mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (wcześniej też gimnazjów) z Krakowa i innych miejscowości małopolskich. Współorganizatorem tej krakowskiej zabawy dla uczniów jest Muzeum Krakowa. Od samego początku grę wspierają studenci UJ.

Więcej szczegółów na stronie gry: Gra terenowa „Śladami Niepodległości”

Szkoła Debaty
Projekt realizowany cyklicznie każdego roku nawiązuje do tradycji XIX w. debat oksfordzkich, uczy trudnej sztuki oracji – precyzyjnego i pięknego wysławiania się, obrony przekonań, szlachetnej perswazji, kultury słowa. Projekt skupia co roku młodzież z wielu krakowskich  liceów oraz zyskuje patronat honorowy znakomitych osób i instytucji; od lat zwycięski zespół wyjeżdża na tygodniowy pobyt w Brukseli połączony ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie “Krakusek” (klasy I – III) oraz “Krakus” (V – VI) dla szkół podstawowych
Projekt realizowany cyklicznie każdego roku organizowany przy współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu.