Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Konferencje

Konferencja dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego pod hasłem „Zdolni wczesnoszkolni”
Organizowana od kilku lat przez panią Jolantę Dąbek we współpracy z Zarządem Głównym Społecznego Towarzystwa Oświatowego ogólnopolska konferencja programowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Podczas konferencji nauczyciele klas 1-3 pracujący w szkołach STO w całej Polsce mają okazję podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz wymieniać się doświadczeniami, a konferencja od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i poza walorami naukowymi odgrywa niebagatelną rolę w integracji środowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Krakowska Konferencja Nauczycieli Przyrodników Społecznego Towarzystwa Oświatowego pod hasłem: „Praktyka drogą do sukcesu” (28-29 lutego 2020 r.)
Konferencja zorganizowana przez zespół nauczycieli przyrodników Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (Dianę Saja, Michała Lecha, Dorotę Zatorską) we współpracy z Zarządem Głównym Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Konferencja o charakterze wykładowo-warsztatowym połączona z sesją posterową i krótkimi prezentacjami umożliwiającymi promocję szkół i wymianę doświadczeń. Wzbogaceniem programu konferencji była wizyta studyjna w Centrum Cyklotronowym Bronowice. 

I Krakowskie Sympozjum Nauczycieli Przyrodników Społecznego Towarzystwa Oświatowego (17-18 marca 2017 r.)
Konferencja zorganizowana przez nauczycieli przyrodników Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (Dianę Saja i Michała Lecha) we współpracy z Zarządem Głównym Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Podczas sympozjum uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych, a także uczestnictwa we wspólnych zajęciach. Przeprowadzono zajęcia INTERBLOKU oraz zajęć blokowych, wykłady ekspertów, prezentacje i szkolenia z firm produkujących pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych oraz prezentacje dotyczące działalności nauczycieli w zakresie nauk przyrodniczych, w tym oparte na współpracy międzynarodowej.

Zobacz