Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Regulaminy

Statut III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu SKT nr 64 w Krakowie z dnia 5 września 2022 roku

Regulamin szkolny III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie (tekst jednolity dokumentu uchwalony przez Radę Pedagogiczną SSP nr 4 w dniu 26 sierpnia 2022 roku)

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie (tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 06.09.2023 r.)

Zasady oceniania na lekcjach wychowania fizycznego w III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie (tekst jednolity dokumentu uchwalony przez Radę Pedagogiczną SSP nr 4 w dniu 26 sierpnia 2022 roku)

Regulamin Rady Pedagogicznej SSP nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego STO w Krakowie (tekst jednolity dokumentu uchwalony przez Radę Pedagogiczną SSP nr 4 w dniu 26 sierpnia 2022 roku)

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie na rok szkolny 2024/25

Regulamin realizacji przedmiotów na poziomie rozszerzonym w III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie od roku szkolnego 2022/23

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu SSP nr 4 im. Juliusza Słowackiego i III SLO im. Juliusza Słowackiego

Regulamin obozu jesiennego

Regulamin wyjazdów zagranicznych

Regulamin wsparcia dydaktycznego online w nauczaniu stacjonarnym dla młodzieży ZSO im. J. Słowackiego STO w Krakowie