Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Tradycja i wartości

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego działa od 1989 roku, kiedy to przy Akademii Górniczo – Hutniczej zostało założone Koło Terenowe nr 64 STO. W 1990 roku zainaugurowano rok szkolny w jednych z pierwszych szkół społecznych w Krakowie – Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 i w III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Główną pomysłodawczynią i propagatorką idei szkoły była dr Anna Okońska-Walkowicz, wieloletnia Prezeska Zarządu i Dyrektorka Szkoły. W 2005 roku funkcję dyrektora objął Iwo Wroński, a w dwudziestą rocznicę powstania Szkoły, w 2010 roku, Anna Okońska-Walkowicz została prezeską całego STO.

W 1994 roku grono wychowanków Liceum Krzemienieckiego skupionych w sekcji „Kresowiaków” Stowarzyszenia Absolwentów UJ w Krakowie nadało szkołom imię Juliusza Słowackiego.

MISJA SZKOŁY

Misja Szkoły została  wypracowana przez całą społeczność szkolną, łączy sią z nią wizerunek absolwenta odpowiedni dla każdego etapu kształcenia.

Istniejemy po to, aby całą szkolną społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli, oferując usługę edukacyjną najwyższej jakości, prowadzić ku wartościom MIŁOŚCI, WOLNOŚCI i MĄDROŚCI wspierając budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

MIŁOŚĆ rozumiemy jako poszanowanie każdego człowieka, jako obowiązek relacji międzyludzkich, w których koncentrowanie się na mocnych stronach jest najlepszym sposobem poskramiania stron słabych. Miłość jako gotowość do dzielenia się swoją wolnością, mądrością i akceptowania samego siebie.

WOLNOŚĆ, która każe nam szukać prawdy w poznaniu i która jest wolnością dysponowania samym sobą w zgodzie z przyjętym systemem wartości. System ten nie może prowadzić do działań ograniczających cudzą wolność.

MĄDROŚĆ rozumiemy jako dojrzałość do odpowiedzialnych wyborów, jako wolność sądów i  niezależność myślenia. To także odpowiedzialność za otaczające środowisko i swoje zdrowie, wreszcie praca na miarę swoich możliwości, stawianie i realizowanie nowych wyzwań.

OBYWATEL to osoba gotowa do pracy nad sobą, nad własnym rozwojem – dla rozwoju innych i dla kraju; gotowa do podejmowania odpowiedzialności za siebie, za innych, za kraj.

W naszych szkołach kładziemy nacisk na poszanowanie tradycji i wartości. Uroczystości uświetnia poczet sztandarowy, śpiewany jest hymn szkolny. Uczennice i uczniów obowiązują galowe mundurki. Przywiązujemy wagę do uroczystego obchodzenia świąt państwowych i szkolnych.

DZIAŁANIA PROMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ OD MOMENTU JEJ ZAŁOŻENIA

Naszą tradycją są także wydarzenia integrujące społeczność szkolną, takie jak uroczystości Inauguracji z mszą świętą w Katedrze na Wawelu i złożenie wiązanki przy sarkofagu Juliusza Słowackiego, Zakończenia Roku Szkolnego zwane Dużą Galą, a także pożegnanie maturzystów oraz Spotkanie Świąteczne czy letni Piknik Szkolny.

Uczniowie działają charytatywnie, współorganizując wigilię w Przytulisku Brata Alberta oraz uczestnicząc w wielu akcjach pomocowych na terenie miasta.

Tradycją są również organizowane rokrocznie obozy naukowo-badawcze powiązanie z przygotowaniem i obroną projektów oraz  zimowe obozy narciarsko-snowboardowe, które mają służyć całościowemu rozwojowi uczennic i uczniów.

SZTANDAR SZKOŁY

W 2000 roku, w związku z obchodami dziesięciolecia Szkoły, zaprojektowany został sztandar z wizerunkiem Juliusza Słowackiego. Poświęcony w Katedrze Wawelskiej, uświetnia odtąd wszelkie uroczystości szkolne.

HYMN SZKOŁY

Także w 2000 roku, za sprawą słynnych bardów krakowskich, szkoła zyskała kolejny symbol hymn. Jego słowa napisał Andrzej Sikorowski, muzykę skomponował zaś Grzegorz Turnau.

W 2020 została nagrana nowa wersja hymnu. Zapraszamy do obejrzenia teledysku:

Słowa hymnu:

Przychodzimy tu z beztroski i radości
Kolorowy sen ktoś przerwał nam o świcie
A w tornistrach mamy same niepewności
I zupełnie czysty zeszyt,
I zupełnie czysty zeszyt – nasze życie

Zapiszemy go pięknymi sentencjami
Szarą prozą, albo rozmarzonym wierszem
I te prawdy już na zawsze , już na zawsze będą z nami
Jak miłości najwspanialsze bo najpierwsze

Odlecimy stąd, mądrzejsi o ułamek
Szukać gwiazdy, która zechce nam zaświecić
By po latach gdy rozdzwoni się poranek
Poprowadzić do tej szkoły,
Poprowadzić do tej szkoły nasze dzieci

PIERŚCIENIE

Tradycją Szkoły stało się również wręczenie pierścieni Juliusza Słowackiego uczniom, którzy uczyli się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego, przez cały okres swojej edukacji, czyli przez 12 lat. Pierścienia wręcza Dyrektor Szkoły w czasie uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego.