Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Zarząd

Organem prowadzącym szkołę jest:
Samodzielne Koło Terenowe Nr 64
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie.

SKT 64 STO jest stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Zarząd STO SKT nr 64 stanowi 15, osób wybieranych demokratycznie na trzyletnią kadencję, pracą zarządu kieruje Prezes.

Przy zarządzie działają komisje tematyczne, w tym Komisja Stypendialna, do której mogą zwracać się członkowie stowarzyszenia. Zasady pracy Zarządu reguluje statut STO i dokumenty wewnętrzne.

W przypadku spraw/wniosków członków stowarzyszenia, społeczności szkolnej prosimy o kontakt na adres zarzad@sto64.krakow.pl

W dniu 21.02.2022 r. na trzyletnią kadencję został wybrany Zarząd SKT 64 w składzie:

Tomasz Nowak

Prezes Zarządu

Tata dwóch córek w naszych Szkołach, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
zawodowo na stanowiskach menadżerskich od 25 lat w różnych organizacjach odpowiedzialny za Zakupy i rozwój zespołów, wolny czas poświęca kulturze a przede wszystkim słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów, aktywnym podróżom razem z rodziną.
Zawsze ciekawy świata i zawsze otwarty na drugiego człowieka.

Małgorzata Złotnik

Wiceprezes Zarządu

Radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię;
mama absolwenta oraz ucznia naszego liceum;
w zarządzie SKT 64 od 2 kadencji;
w ramach zarządu zajmuje się: kwestiami związanymi ze sprawami lokalowymi (zarówno przy ul. Krowoderskiej, jak i przy ul. Stradomskiej), sprawami związanymi z przystosowaniem szkół do wymogów reformy edukacji, w tym przygotowaniem niezbędnych dokumentów, przygotowaniem dokumentów (wzory umów) w sprawach kadrowych;
niezastąpiona w wszelkich kontaktach w kwestiach prawnych z urzędami.

Filip Walkowicz

Wiceprezes Zarządu

Tata Antoniny oraz Matyldy uczennic naszego liceum; absolwent, przewodniczący Koła Absolwentów „Stradom10”, Instruktor w GLOSATOR;
w ubiegłej kadencji wiceprezes Zarządu, członek grupy projektowej ds. kierunków rozwoju Szkoły; darowizna od firmy Akamai Technologies – biurka do pracowni komputerowej oraz mebli biurowych dla szkoły; twórca i wykonawca koncepcji Domu Kultury Juliusz; z Kołem Absolwentów:
nagrody im. Władysława Radwańskiego za postawę zgodną z wizerunkiem absolwenta, tablica pamiątkowa upamiętniająca szkołę handlową przy ul. Stradomskiej 10, „Pamiętamy’”- akcja upamiętniająca zmarłych nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły; Współorganizator (razem z Michałem Słowiaczkiem) spotkań trójek klasowych z Zarządem.

Anna Dudzik

Skarbnik

W zarządzie SKT 64 od 25 lat, od wielu lat pełni funkcję skarbnika; mama 2 dzieci, które w szkole uczyły się od 4 klasy do matury, babcia wnucząt, które w są w naszej szkole podstawowej; to jej zasługą są sztandar i mundurki;
działa w Komisji Stypendialnej, uczestniczy w spotkaniach z rodzicami, reprezentuje SKT na zewnątrz (umowy, oferty inne) i spędza mnóstwo czasu na podpisywaniu dokumentów; Pani Ania reprezentuje całą tradycję Szkoły od jej początku.

Michał Słowiaczek

Sekretarz

W szkole uczą się jego trzy córki – Zosia i Julia w liceum, Lidia w szkole podstawowej; lekarz – od wielu lat jeździ jako opieka medyczna na obozy szkolne, zarówno jesienne jak i zimowe; członek i koordynator Zespołu Lekarzy doradzających w czasie pandemii; współorganizator (razem z Filipem Walkowiczem) spotkań trójek klasowych z Zarządem; w czasie co miesięcznych posiedzeń Zarządu ostatnie 10 minut należy do niego – zawsze poruszy jakiś problem podczas wolnych wniosków; prywatnie – aktywny sportowo, chętnie spędza czas z rodziną.

Członkowie zarządu:

Maciej Bielak

Absolwent naszego liceum, współzałożyciel Koła Absolwentów Stradom 10; ojciec 3 dzieci, póki co 2 w szkole podstawowej;
spędza czas rodzinnie, aktywnie, sportowo; członek komisji stypendialnej, członek zespołu projektowego ds. Rekrutacji;
przedstawiciel Zarządu do spotkań z rodzicami; miniona kadencja była drugą w Zarządzie

Jolanta Budzowska

Radczyni prawna; mama dwóch absolwentek naszej Szkoły: Natalia, obecnie studentka Uniwersytetu Schillera w Heidelbergu, wychowanka Glosatora,
przez kilka lat była członkinią kadry juniorskiej Polski w pływaniu; Gabriela – absolwentka UJ i London School of Economics, broni właśnie na PAN doktorat z prawa; babcia Stefana – przyszłego przedszkolaka:); w latach 2013 – 2022 prezeska zarządu STO SKT 64, wcześniej członkini zarządu; jako prawniczka – laureatka wielu nagród i wyróżnień, ostatnio umieszczona na liście 50 „Śmiałych Polek” przez redakcję „Wysokich Obcasów”; hobby: tango, tenis ziemny, narty wszelkie, rower.

Wojciech De Doliwa Zieliński

Socjolog UJ, przedsiębiorca, ukończył zarządzanie Strathclyde University; 5 dzieci, z czego dwójka absolwentów i córka uczennica naszego liceum;
członek zarządu lArche – stowarzyszenia zajmującego się osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
cel pracy w zarządzie: stabilność najmu i własności nieruchomości,
doprowadzenie do stałego polepszania stanu budynków, praca nad rozwijaniem społecznej wrażliwości uczniów naszych szkół.

Iwona Harnik

Mama Mateusza i Mileny uczniów szkoły podstawowej; od pierwszej klasy przewodnicząca trójki klasowej, skarbnik w zarządzie Glosatora;
społecznik, dobry organizator, sportowy duch i wiercipięta; organizacja parkingu Kiss and Ride przy Szkole na Krowoderskiej;
pozyskanie dofinansowania na IT/komputery; wprowadzenie Szkoły do programu „Moje dane moja sprawa” (UODO);
realizacja eventu snowboardowego „Burton Riglet” dla dzieci na Krowoderskiej; opracowanie scenariusza sztuki edukacyjnej dot. danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci; zajmuje się innowacjami, przedsiębiorczością, e-learningiem , projektami i danymi osobowymi.

Janusz Kalisz

Trójka dzieci: Antek nasz licealista, Benek i Hania uczniowie naszej podstawówki;
od 25 lat prowadzi firmę branży reklamowej; wspiera szkołę dostarczając informacje wizualne, tablice, witryny i całą moc wszelakich materiałów, poprawiając wizerunek zewnętrzny Szkoły; bierze udział w procesach rekrutacyjnych;
zainteresowania: wszystko co ciekawe, ale nic porządnie z powodu braku czasu, mimo że nie ogląda seriali. A na serio kapitan jachtowej żeglugi morskiej; jak trzeba pomocy w jakiejkolwiek sprawie – jest zawsze na posterunku.

Tomasz Kwaśniewski

Absolwent AWF, przedsiębiorca budowlany, deweloper, ojciec dwóch córek naszych uczennic;
w zarządzie trzy kadencje; działa w komisji lokalowej i komisji stypendialnej, spotkania z rodzicami;
doradztwo w zakresie inwestycji, kosztorysowania, spraw administracyjnych – nieoceniona pomoc i wiedza dla Szkoły;
zainteresowania – dużo wszelkiego ruchu.

Marcin Pleti

Człowiek od reklamy i marketingu;

Jula przeszła przez STO i obecnie studiuje medycynę na Uniwersytecie Warszawskim, Staszek jest absolwentem podstawówki;
w Zarządzie: wizerunek zawodników Glosator (stroje, odznaki, legitymacje), twórca nowej twarzy Juliusza S., nowej strony www, rekrutacje, podstawówka i liceum, Udział w niektórych pracach dotyczących projektu wnętrz na Krowoderskiej, no i człowiek od łagodzenia wszelkich konfliktów; hobby: Ultrabiegi i skialpinizm, Członek rady fundacji Poland Business Run.

Adam Rudnicki

W życiu szkolnym obecny od dobrych kilku lat za sprawą synów Tomka absolwent SP, Michała oraz Krzysia uczniów SP.
W ramach Zarządu, chce m.in. zająć się uaktualnieniem oferty edukacyjnej szkoły oraz poprawą komunikacji między Rodzicami a szkołą.
Zawodowo związany z informatyką oraz sieciami komputerowymi od ponad dwóch dekad. Aktualnie zajmuje się rozwojem polskiego oddziału firmy Arista Networks.
Po godzinach najchętniej spędza czas w górach: na rowerze, pieszo albo na nartach 🙂

Magdalena Rygoł-Kościarz

Mama dwóch córek: Wiktorii uczennicy naszej szkoły podstawowej i absolwentki naszej podstawówki i Gimnazjum: Kingi; zaangażowana w pracę w Trójce Klasowej, pikniki i akcje charytatywne; współorganizatorka wielu lekcji na temat prawa i sądownictwa; ekspert merytoryczny w Szkole Debaty; przewodniczy Komisji ds. Bratniej Pomocy, udzielającej pomocy finansowej w czasie pandemii; współpracuje przy opracowywaniu tekstów aktów prawnych regulujących działalność szkoły: regulaminów szkoły, statutu, porozumień z rodzicami, umów z kontrahentami;
uczestniczy w spotkaniach rekrutacyjnych z rodzicami kandydatów; hobby: przytuli do serca każdego psa, kota i konia.

Agnieszka Żak

Mama 2 dzieci w naszej szkole: Ola SP i Michał LO;
radca prawny w Akademii Górniczo – Hutniczej oraz w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, specjalizuje się w prawie nieruchomości; w zarządzie zajmuje się kwestiami prawnymi dotyczącymi spraw nieruchomości zarówno przy ul. Krowoderskiej jak i przy ul. Stradomskiej oraz analizą wszelkich dokumentów prawnych w szkole, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID-19, a także analizą zawieranych przez szkołę umów; uczestniczy w spotkaniach rekrutacyjnych rodziców kandydatów do szkoły; entuzjasta i czynny uczestnik spotkań trójek klasowych z Zarządem;
zainteresowania: żegluje, jeździ na nartach (instruktor narciarstwa), a ostatnio również wspinacz (początkujący jak widać).

W dniu 21.02.2022 r. na trzyletnią kadencję została wybrana Komisja Rewizyjna w składzie:

Gustaw Duda

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ojciec naszych licealistów Xawerego i Huberta;
brytyjski biegły rewident (ACCA), finansista;
od 20 lat zarządza finansami dużych firm, w tym giełdowych; wcześniej 6 lat zdobywał doświadczenie audytorskie w „Wielkiej Czwórce”, 2006-2009 Prezydent ACCA Polska, 2009-2018 Członek Władz Światowych ACCA;
od trzech kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej STO SKT 64, odpowiedzialny przede wszystkim za nadzór nad finansami (preliminarze, budżet, płynność, ocena ryzyka). Bez niego budżet się „nie zepnie”;
członek grupy projektowej ds. kierunków rozwoju Szkoły;
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Glosator od 2013 roku; czynny instruktor narciarstwa.

Tomasz Brańka

Od 2001 roku związany ze szkołą, ojciec absolwentki Moniki, instruktorki narciarstwa w Glosatorze;
Mega Systems – doradztwo, zaprojektowanie i wykonanie sieci wifi w obu szkołach, dostawa sprzętu komputerowego, instalacja i konfiguracja, nadzór nad uruchomieniem i pełnym wdrożeniem; wiceprezes Glosatora – nadzór z ramienia Zarządu szkoły;
konsultant projektów informatycznych w Szkole; w wolnym czasie pływa i żegluje.

Jacek Brocławik

Tata Dominiki – absolwentki szkół STO oraz Aleksandra ucznia szkoły podstawowej,
radca prawny, jest wspólnikiem w Kancelarii prawnej w Krakowie; amatorsko uprawia boks i kolarstwo. Kocha snowboard i góry, zwłaszcza Tatry słowackie. Interesuje się historią II Wojny Światowej. Wielki fan muzyki rockowej we wszelkich jej odmianach, ale nie stroni również od tradycyjnego jazzu; w Komisji Rewizyjnej STO działa od czterech lat. Przygotowuje nam Walne Zgromadzenia.

Witold Kisała

Biolog, przedsiębiorca; prezes zarządu rodzinnej spółki Hotele Cristal Park;
ojciec absolwentów szkoły: Mateusza (lekarz) i Jakuba (absolwent University of Surrey, Student London School of Economics), obaj uczęszczali do szkoły na początku stulecia; ojciec uczennicy SP Laury;
członek Komisji Rewizyjnej w obecnej kadencji; organizator integracji naszych nauczycieli;
nieoceniona pomoc w czasach pandemii w kwestii przepisów.

Dane rejestrowe:
Regon: 350872520
KRS: 0000093789
NIP: 676-111-69-37
ul. Stradomska 10; 31-058 Kraków

Konto bankowe:
Samodzielne Koło Terenowe Nr 64 STO
BNP PARIBAS 
56 1750 1048 0000 0000 2270 3382