Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Projekty międzynarodowe

„Historie w kamieniach zamknięte” Erasmus+
Projekt realizowany od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 r. przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO 64 w Krakowie jako koordynatora oraz szkoły partnerskie, Ecole Oronce Fine Briançon w Briançon (Francja), НУ „Св. Софроний Врачански” Vratsa (Bułgaria), Istituto Comprensivo Statale D. Alighieri Sciacca  (Włochy), Agrupamento de Escolas Miguel Torga Bragança Bragança (Hiszpania). Celem programu była wymiana dobrych praktyk między szkołami europejskimi, rozwijanie umiejętności z zakresu wiedzy przyrodniczej uczniów oraz zachęcanie do nauki języków obcych (francuskiego, angielskiego i hiszpańskiego), a także motywowanie uczniów do uczenia się od siebie nawzajem. Projekt wspomagał innowacyjne działania promujące stosowanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego tj. nauczanie przyrody i wzajemnego uczenia się w celu zwiększenia kompetencji językowych wśród uczniów szkół partnerskich w zakresie nauk przyrodniczych. Projekt zachęcił  nauczycieli do wymiany doświadczeń pedagogicznych, zapewnił poznanie i porównanie różnych systemów szkolnictwa i wychowania w szkołach partnerskich.

„Schools: Future Labs” Erasmus+
Projekt realizowany od stycznia 2015 do czerwca 2017 r. przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO 64 w Krakowie jako partnera oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, “Miguel de Cervantes” Bilingual High School, National College “Ion Maiorescu”, Konstantin Preslavsky University of Shumen i Spanish Embassy’s Education Office w Rumunii, Primary School № 49 “Benito Juarez” oraz International School Uwekind w Bułgarii, Instituto Cervantes, National and Kapodistrian University of Athens, Ministry of National Education and Scientific Research i Ellinogermaniki Agogi w Grecji. Celem projektu było stworzenie nowego podejścia, które połączyło naukę języka niemieckiego i hiszpańskiego z edukacją STEM (matematyka, chemia, fizyka i nauki o środowisku) poprzez zastosowanie metodologii CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli metody zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego. W Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO64 w Krakowie realizowany jako lekcje języka hiszpańskiego w oparciu o wykorzystanie treści biologicznych zgodnych z podstawą programową dla klas piątych i szóstych szkoły podstawowej.