Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Rodzice w szkole

Każdy rodzic uczennicy/ucznia naszej Szkoły jest członkiem Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Nasze Samodzielne Koło Terenowe ma numer 64.

Rodzice uczennic i uczniów współtworzą naszą szkołę i czynnie wspierają ją  w wielu działaniach. Biorą udział w zebraniach klasowych, podejmują inicjatywy społeczne i wspomagają szkołę w ich realizacji,  uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Koła, wybierają członków Zarządu.

Rodzice uczennic i uczniów współtworzą naszą szkołę i czynnie wspierają ją  w wielu działaniach. Biorą udział w zebraniach klasowych, podejmują inicjatywy społeczne i wspomagają szkołę w ich realizacji. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Koła, wybierają swoich przedstawicieli do Zarządu Rodzice wspierają działania wychowawcze, dzielą się z uczennicami i uczniami swoimi pasjami i zainteresowaniami, prowadzą lekcje i szkolenia, współorganizują wycieczki i wyjazdy zespołów klasowych, zasilają kadrę obozów szkolnych.

Nie można zapomnieć o prężnie działających w szkole trójkach klasowych, których zadaniem jest wspieranie wychowawców i działań organizacyjnych szkoły oraz inicjowanie przedsięwzięć, wynikających ze specyfiki klasy i oczekiwań zespołów klasowych. Trójki klasowe uczestniczą w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami Zarządu Szkoły.

Każdy członek stowarzyszenia (rodzic) może być wybierany do Zarządu Szkoły, może zgłaszać wnioski do Zarządu oraz do Dyrekcji.