Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Projekty krajowe

Od początku swojego istnienia, Zespół Szkół Ogólnokształcących STO wpisuje się w mapę edukacyjną, kulturalną i społeczną Krakowa. Społeczność szkolna organizuje lub uczestniczy w licznych przedsięwzięciach, wychowując oraz realizując w ten sposób Misję szkoły i wizerunek absolwenta.  

Kongres Samorządów Szkół Podstawowych STO pod hasłem „Dostrzegaj, reaguj, załatw” oraz Krakowskie Sympozjum Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych „Połączmy siły w działaniu”
Projekty realizowane w celu propagowania idei samorządności, prezentacji działań szkolnych i lokalnych, integrowania środowisk samorządowych oraz nauki debaty i kreatywnego myślenia.

Interdyscyplinarny program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatyki – INTERBLOK
Projekt realizowany przez uczniów byłych gimnazjów, w którego realizacji uczestniczyło 46 szkół z całej Polski.  W ramach zajęć uczniowie projektowali eksperymenty, konstruowali  prototypy urządzeń oraz opracowywali w grupach wyniki swojej pracy.

Mistrzostwa Polski Szkól Niepublicznych w Biegach Przełajowych

Konkurs o Laur Słowackiego

Konkurs matematyczny w języku angielskim dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego Everything is a number w roku szkolnym 2019-2020