Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ – KLASY 1-6

Zespół nauczycieli języka angielskiego:

Joanna Perlikowska (lider)

Magdalena Zielińska-Walkowicz

Barbara Faron

Antonina Szymańska

Dominika Leńczowska

Olga Mykhailovich

Agnieszka Gałek

KLASY 1-3

Język angielski w klasach 1-3 odbywa się w wymiarze 4 godzin w tygodniu pod kierunkiem dwóch nauczycieli. Nauczanie języka na tym etapie łączy w sobie naukę i utrwalanie słownictwa, naukę pisania i czytania (w tym metoda fonetyczna oparta na Jolly Phonics), naukę mówienia i reagowania na sytuacje językowe, a także ćwiczenie umiejętności słuchania. Wszystkie te elementy wprowadzane są poprzez zabawy, piosenki, autorskie projekty i pracę w podręczniku.

KLASY 4-6

Język angielski w klasach 4-6 odbywa się w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Uczniowie pracują w grupach dopasowanych do ich poziomu, każdego roku mają szansę pracy z innym nauczycielem. Nauczanie języka na tym etapie obejmuje doskonalenie umiejętności czytania, pisania, słuchania, mówienia, a także doskonalenie wymowy i poznawania elementów kultury, historii i literatury krajów anglojęzycznych. Uczniowie mogą wykazać się również dodatkową aktywnością poprzez udział w konkursach językowych (Olimpus, Multitest, The Bat Kid, konkurs recytatorski i English Talent), czytanie książek anglojęzycznych i prowadzenie samodzielnie części lub całej lekcji. Na naszych lekcjach stosujemy zasadę English Only, a więc uczniowie mogą się wyłącznie posługiwać językiem angielskim. Nasi nauczyciele to wysokiej klasy specjaliści z wykształceniem filologicznym, z dużym doświadczeniem i podejściem pedagogicznym.

Szkoła uczestniczy w programie partnerskim Addvantage prowadzonym przez British Council, dzięki któremu uczniowie mogą podejść do egzaminów dla dzieci: KET (Key English Test na poziomie A2) i PET (Preliminary English Test na poziomie B1).

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY 7 – 8 SP, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Skład zespołu:

Joanna Janiszewska-Maćkowiak (lider)

Ewa Klimontowicz

Justyna Kołodziej

Dorota Bałuka

Patrycja Myrda

Marcin Dorosz

Daniel Dyrda

rodzimi użytkownicy języka: Ryan Foster i Werner Serfontein.

Język angielski jest w naszej szkole traktowany priorytetowo. Chcąc, by nasi absolwenci byli w przyszłości traktowani jako wykształceni obywatele świata, pracujemy nad wyposażeniem ich w najistotniejsze narzędzie ułatwiające osiągnięcie tego celu, czyli biegłą znajomość języka angielskiego. Ta umiejętność umożliwia im nie tylko uzyskiwanie znakomitych wyników na egzaminach językowych, ale również swobodne porozumiewanie się w języku angielskim w wielu krajach w najróżniejszych sytuacjach życiowych. Dzięki temu absolwenci naszego liceum mają możliwość podejmowania  studiów za granicą lub wyboru kierunków z językiem angielskim jako wykładowym na uczelniach w Polsce.

By osiągnąć tak wyznaczony cel, nasz zaangażowany zespół anglistów prowadzi naukę w grupach o jednolitym poziomie. Umożliwia to intensyfikację nauki i zastosowanie różnorodnych, często nowatorskich form nauczania.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się w wymiarze pięciu godzin tygodniowo, z czego jedna godzina przeprowadzana jest przez rodzimego użytkownika języka.

Uczniowie dzieleni są na grupy pod względem poziomu zaawansowania. Test diagnostyczny służący temu podziałowi odbywa się na początku nauki w klasach 7 SP oraz I LO.

Zainteresowanym uczniom proponujemy udział w licznych konkursach kuratoryjnych i tematycznych, organizowanych zarówno na poziomie szkoły, województwa, jak i kraju.

Oferujemy przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: Cambridge First for Schools (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE), Cambridge English: Proficiency (CPE) oraz IELTS.

 Dla zainteresowanych uczniów klas maturalnych tworzymy grupy przygotowujące się do matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym.