Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Nasze placówki:

Dyrekcja szkół:

SPOŁECZNE PRZEDSZKOLE "Julek" 
im. Juliusza Słowackiego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków
tel. 518-570-866
sekretariat@sto64.krakow.pl

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. Juliusza Słowackiego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Klasy 1-6:
ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków
tel. 12-430-01-82, 505-238-600
e-mail: sekretariat@sto64.krakow.pl

Klasy 7-8:
ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
tel. 12-421-67-45, 505-800-340
e-mail:  sekretariat@sto64.krakow.pl

III SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Juliusza Słowackiego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
tel. 12-421-67-45, 505-800-340

e-mail:  sekretariat@sto64.krakow.pl 

STOWARZYSZENIE
SZKOLNY KLUB SPORTU I TURYSTYKI
"GLOSATOR"

ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
tel. 12-421-67-45, 505-800-340

e-mail:  glosator@sto64.krakow.pl 

DYREKTOR SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA:

mgr Iwo Wroński
iwronski@sto64.krakow.pl

ul. Krowoderska 8 (II p s. 35) – dyżur  w poniedziałki w godzinach 9:00-12:00
ul. Stradomska 10 (III piętro)

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania z sekretariatem:
tel. 12-421-67-45                              sekretariat@sto64.krakow.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY

mgr Sławomir Zaczyński

szaczynski@sto64.krakow.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY DS. KROWODERSKIEJ

mgr Jolanta DĄBEK

jdabek@sto64.krakow.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY DS. STRADOMSKIEJ

mgr Władysława Sikora

wsikora@sto64.krakow.pl

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA SZKOŁY DS. PRZEDSZKOLA

mgr Maria Weyssenhoff

mweyssenhoff@sto64.krakow.pl

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA SZKOŁY DS. WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

mgr Andrzej Lachowski

alachowski@sto64.krakow.pl

ASYSTENT DYREKTORA SZKOŁY

mgr Michał Lech

mlech@sto64.krakow.pl

Administracja, księgowość i psycholodzy szkolni

Administracja (Przedszkole, Szkoła Podstawowa klasy 7-8, Liceum)

Weronika Doksa
wdoksa@sto64.krakow.pl

Administracja (klasy 1-6)

Księgowość

Kasa czynna: poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00

Psycholodzy szkolni:

Katarzyna Bieroń
kbieron@sto64.krakow.pl

dyżury dla rodziców po umówieniu mailowo, Krowoderska 8

Patrycja Rutkowska
prutkowska@sto64.krakow.pl

dyżury dla rodziców po umówieniu mailowo, Krowoderska 8

Elżbieta Hejmo
ehejmo@sto64.krakow.pl

Od poniedziałku do środy w godzinach 9:00 -15:00, 
ul. Stradomska 10

 

Zarząd szkół

Samodzielne Koło Terenowe Nr 64 STO

ul. Stradomska 10

31-058 Kraków

NIP: 676-111-69-37

W przypadku członków stowarzyszenia społeczności szkolnej prosimy o kontakt z dowolnym członkiem Zarządu lub na adres: zarzad@sto64.krakow.pl

Więcej informacji: Zarząd STO SKT64

Konta, finanse, 1,5% podatku

Szanowni Państwo, rodzice, absolwenci, przyjaciele szkół prowadzonych przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Od 2018 roku istnieje jeszcze możliwość wsparcia naszych szkół przekazując 1,5 % podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 STO.

Jak przekazać 1,5% podatku SKT 64 STO? O przekazanie 1,5% możemy wnioskować, wypełniając PIT-28 w terminie do końca stycznia, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w terminie do 30 kwietnia albo składając korektę jednego z zeznań, o których mowa powyżej, jeżeli została ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2023, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Samodzielne Koło Terenowe NR 64 STO w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – 0000093789 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla SKT64 STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdof). Zadeklarowana kwota zostanie przekazana bezpośrednio przez Urząd Skarbowy na konto stowarzyszenia.
Liczymy na Państwa wsparcie, a każdego roku zebrane w ten sposób fundusze przeznaczamy na rozwój naszych szkół, ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowego wyposażenia pracowni tematycznych.

KONTA BANKOWE:

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO
ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
72 1750 1048 0000 0000 2270 0766

Samodzielne Koło Terenowe Nr 64 STO         
ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków               
56 1750 1048 0000 0000 2270 3382

Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportu i Turystyki „GLOSATOR”                    
28 8589 0006 0000 0031 9128 0001

Dane do faktury:

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO
ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
NIP: 676-20-37-602

Samodzielne Koło Terenowe Nr 64 STO         
ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków               
NIP: 676-111-69-37

Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportu i Turystyki „GLOSATOR” 
ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków               
NIP: 676-242-50-37