Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Szkoła dla innych

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO jest szkołą otwartą na szeroko rozumianą współpracę zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W zakresie zadań podejmowanych przez nauczycieli i uczniów znajduje się aplikowanie o projekty, nawiązywanie współpracy naukowo-dydaktycznej, a także organizowanie konferencji szkoleniowych pozwalających na podwyższanie kompetencji i wymianę doświadczeń.