Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Współpraca naukowo-dydaktyczna

  • Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie
  • Współpraca z Instytutem Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  • Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie
  • Współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
  • Współpraca z Goethe-Institut w Krakowie
  • Współpraca z Instytutem Cervantesa w Krakowie
  • Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody