Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Język niemiecki

Zespół germanistów:

Agnieszka Węgrzycka (lider)

Agnieszka Kroll

Małgorzata Kępka

Katarzyna Danilewska

Nikomu nie trzeba przypominać, jak ważna jest dzisiaj znajomość języków obcych. 

Nasza maksyma na lekcjach niemieckiego to: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus.

Język niemiecki, czyli język krajów niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu to język gospodarki, ekonomii, prawa, nauki. To również przepustka w naszym regionie do lepiej płatnej pracy. 

Większość ofert pracy w Krakowie jest skierowanych do znających język wielkiego poety i dramaturga niemieckiego Goethego.

Wreszcie nasi uczniowie mogą podczas obozów zimowych do Austrii się przekonać, że to także język turystyki i wypoczynku.

Osoby uczące się w naszej szkole mogą skorzystać z lekcji prowadzonych przez wspaniale wykwalifikowanych germanistów z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, egzaminatorów maturalnych oraz ÖSD, posiadających w swoim dorobku publikacje krajowe i zagraniczne.

Szkoła zapewnia naukę języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w wymiarze  trzech godzin tygodniowo w klasach 5 i 6 Szkoły Podstawowej oraz czterech godzin tygodniowo w klasach 7 i 8 Szkoły Podstawowej i Liceum, podział na grupy na podstawie poziomu zaawansowania, małą liczebność grup oraz uczestnictwo w dodatkowych zajęciach fakultatywnych, kołach zainteresowań, spotkaniach z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego oraz udział w imprezach językowych.

Na naszych zajęciach dbamy, aby uczniowie doskonalili wszystkie umiejętności językowe: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie, oraz aby otrzymywali jasną informację zwrotną o swoich postępach. Ważna jest dla nas komunikacja, ale także poprawność językowa.

Szkoła współpracuje z Instytutem Austriackim w Krakowie oraz przygotowuje uczniów do matury na poziomie podstawowym i zaawansowanym (średni procent zdawalności z poziomu podstawowego – powyżej 93%, średni procent zdawalności z poziomu rozszerzonego powyżej 80%).Ponadto szkoła zapewnia  diagnostykę poziomu opanowania języka dla każdego ucznia  w skali A1- C2 oraz pomoc w przygotowaniu do zewnętrznych egzaminów państwowych  Zertifikat Deutsch, ÖSD, DaF.