Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Oferta kulturalna

Nasze Szkoły oferują rozbudowaną ofertę wyjść do teatrów operowych i sal koncertowych. Wśród licznych imprez udało nam się zorganizować wyjazd do Opery Wiedeńskiej. W spektaklu „Kopciuszek” Rossiniego wzięło udział 40 uczennic i uczniów. Oprócz zagranicznych i krajowych wyjazdów (Filharmonia Berlińska, brytyjskie teatry operowe, opery warszawskie, Opera Śląska itp) stale uczestniczymy w koncertach edukacyjnych Capelli Cracoviensis a także w innych krakowskich wydarzeniach. Repertuar jest dopasowany do realiów młodego widza.