Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Nasza szkoła

III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Juliusza Słowackiego mieści się w budynku przy ul. Stradomskiej 10.

Sekretariat szkoły czynny jest w godz. 8.00-16.00

Młodzież uczy się w klasach, których liczebność na dany rok ustala Zarząd Szkoły, podejmując w tej sprawie uchwałę zgodnie ze statutem szkoły. Średnia liczba uczniów w klasach wynosi 21.

BAZA LOKALOWA SZKOŁY

W budynku szkoły mieszczą się:

  • pracownia informatyczna,
  • pracownia fizyczno-chemiczna,
  • pracownie językowe: anglistyczna, hiszpańska, francuska, niemiecka,
  • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny oraz miejsca  do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych,
  • zajęcia wf odbywają się na Hali Wisły, na Hali Cracovii, na basenie Korona i na lodowisku Cracovii.

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ

Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) – Samodzielne Koło Terenowe nr 64. Zarząd STO SKT nr 64 stanowi 15 osób, wybieranych demokratycznie na trzyletnią kadencję, a pracą zarządu koła kieruje Prezes. Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie, których rodzice dobrowolnie wstąpią do STO.  

ZARZĄDZANIE

Zarząd szkoły powołuje Dyrektora szkoły, a zasady pracy Dyrektora reguluje statut szkoły. Szkoła zarządzana jest metodą Project Management – Dyrektor szkoły przekazuje wiele uprawnień nauczycielom i pracownikom administracji, którzy są liderami projektów realizowanych w szkole.

FINANSOWANIE

Szkoła działa w systemie non profit: środki pozyskane na rzecz uczniów zostają w ciągu roku budżetowego wydane na ich potrzeby, a szkoła nie generuje zysku. Wszelkie działania szkoły finansowane są z opłat rodziców oraz subwencji oświatowej.

SYSTEM INFORMACYJNY

Głównych informacji na temat szkoły udziela Sekretariat pod nr tel. 12-421-67-45, 505-800-340. Z każdym z nauczycieli można kontaktować się elektronicznie przez pocztę służbową.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Każdy uczeń i rodzic szkoły ma dostęp do informacji na temat ocen i frekwencji w dzienniku elektronicznym Librus. Login i hasło należy pobrać od wychowawcy.