Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Języki

Nauczanie języków obcych w liceum odbywa się w wymiarze:

  • 5 godzin tygodniowo dla języka angielskiego;
  • 4 godzin dla drugiego języka; do wyboru francuski, hiszpański i niemiecki.

Lekcje języka angielskiego

w klasie pierwszej i drugiej odbywają się równocześnie a młodzież pracuje w czterech grupach liczących podzielonych ściśle według poziomu znajomości języka. W klasie trzeciej młodzież pracuje w dwóch grupach, przygotowując się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. W grupach zaawansowanych zajęcia obejmują konwersacje z nauczycielem native speaker’em.

Lekcje języka francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego

odbywają się na poziomach poszczególnych klas w małych grupach. Młodzież ma możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego, również na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie zainteresowani zdobyciem zewnętrznych certyfikatów językowych (FCE, CAE, CPE, Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch, DELF) mają możliwość przygotowania się do nich w szkole.

Więcej szczegółów na stronie: Języki obce