Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Rozszerzenia i uzupełnienia

W III SLO STO nie profilujemy klas, każdy uczeń ma prawo w indywidualny sposób skomponować wachlarz przedmiotów, które będzie realizował na poziomie rozszerzonym.

Każda uczennica/uczeń III SLO STO realizuje obowiązkowo co najmniej trzy
przedmioty na poziomie rozszerzonym (skrót PR): tj.

I. obowiązkowy PR: język angielski; (5h/tydzień przez 4 lata)

II. obowiązkowy PR: język francuski lub hiszpański lub niemiecki; (4h/tydzień przez 4 lata)

Przedmioty I i II są realizowane na PR od klasy I do klasy IV.

III. obowiązkowy PR: przedmiot wybrany spośród grup przedmiotów wymienionych w regulaminie wyboru PR na dany rok szkolny.

W III Społecznym Liceum STO im. J. Słowackiego uczeń/uczennica może realizować do 6 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Nasze Liceum umożliwia indywidualny wybór III i IV przedmiotu na PR, wybór V i VI przedmiotu na PR wymaga spełnienia warunków, zawartych w regulaminie.

Przedmioty III-IV są realizowane na PR od klasy II do klasy IV.

Zasady na dany rok szkolny określa szczegółowo: Regulamin realizacji przedmiotów na poziomie rozszerzonym w  III Społecznym LO, który można znaleźć na stronie: Regulaminy