Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Oferta edukacyjna

OFERTA PRZEDSZKOLA:

 • 3 x w tygodniu język angielski z nauczycielami SP wg autorskiego programu  więcej informacji
 • basen raz w tygodniu na miejscu w budynku przedszkola
 • w sezonie zimowym cotygodniowe wyjazdy narciarskie z doświadczoną kadrą instruktorską Klubu Glosator
 • zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej 2 x w tygodniu z nauczycielem wychowania fizycznego
 • zajęcia muzyczno rytmiczne
 • dla chętnych religia
 • opiekę psychologa i logopedy
 • częste wyjścia do muzeum, teatru, wycieczki terenowe, udział w rozmaitych warsztatach artystycznych
 • realizowanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz. U. Z 15.01.2009 rok nr 4, poz. 17)

Dodatkowo istnieje możliwość zapisu dziecka na zajęcia:

 • mini tenisa
 • nauki tańca
 • robotyki
 • szachów
 • baletu