Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Opieka i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem. Przedszkole jest zamknięte dla osób z zewnątrz. Posiadamy pozytywne opinie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, stwierdzające spełnianie wymaganych przepisów przeciwpożarowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych.

Przedszkole jest na bieżąco monitorowane przez wyżej wyszczególnione organy.

Nasza doświadczona kadra zwraca szczgólną uwagę na bezpieczeństwo dzieci oraz zaspokajanie ich potrzeb psychofizycznych. Ciepła domowa atmosfera oraz przyjazne nastawienie pracowników pozwala dzieciom bawić się i  rozwijać w optymalnych warunkach.

Zapraszamy na spotkania adaptacyjne i zachęcamy do kontaktu.