Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Wizerunek absolwenta

Wychowankowie naszego przedszkola są w pełni przygotowani do dalszych etapów nauki na poziomie szkoły podstawowej, w szczególności wyposażeni są w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości.

Wychowanek naszego przedszkola:

  • jest aktywny, dociekliwy i kreatywny
  • zna swoje zalety i mocne strony
  • jest otwarty, tolerancyjny i życzliwie nastawiony do świata i ludzi
  • okazuje pomoc słabszym, młodszym i niepełnosprawnym
  • umie komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi
  • potrafi obcować ze sztuką – teatrem, muzyką, plastyką
  • zwraca uwagę na swoje zdrowie i bezpieczeństwo, dba o rozwój fizyczny
  • posiada umiejętność pływania
  • posiada podstawową znajomość języka angielskiego