Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Oferta edukacyjna

Szkoła realizuje podstawę programową dla wszystkich uczniów.

Liczba godzin nauczania języków obcych jest znacznie zwiększona w stosunku do ilości przewidzianej przez ministerstwo. Niewielka ilość osób w klasie i w grupie zapewnia pełną indywidualizację nauczania. Dzięki nowatorskim metodom pracy (projekty, prezentacje) uczniowie zyskują znakomite przygotowanie do dalszej edukacji.

Szkoła proponuje  bogaty zakres zajęć sportowych zapewniający wszechstronny rozwój ucznia.

Każdy uczeń ma możliwość indywidualnego modelowania swojego profilu specjalizacji.

Szkoła zapewnia indywidualizację pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi, umożliwiając im również udział w konkursach i olimpiadach wiedzy. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych są otoczeni dodatkową, indywidualną  opieką.