Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Sport

Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Dlatego nasze przedszkole dużą wagę przywiązuje do aktywności fizycznej dzieci. Poprzez zajęcia które proponujemy rozwijamy pozytywny stosunek do siebie samego, swego ciała, umiejętności .

W sezonie zimowym raz w tygodniu wyjeżdżamy na narty – program narciarski realizowany jest przez instruktorów PZN ze szkoły narciarskiej Glosator

raz w tygodniu nauka pływania na basenie –zajęcia odbywają się  w dwóch grupach: początkującej (zabawy adaptacyjne, oswajanie z wodą) oraz zaawansowanej doskonalącej naukę pływania połączoną z zabawą . Każdą z grup opiekuje się 2 instruktorów;

2 razy w tygodniu zajęcia na sali gimnastycznej na które składają się zabawy ruchowe, sprawnościowe, gry zespołowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe;

poza sezonem narciarskim kilkugodzinne zajęcia w plenerze;