Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Przedszkole

Rekrutacja do przedszkola trwa cały rok w miarę wolnych miejsc.

Szkoła podstawowa

Rekrutacja do szkoły podstawowej trwa cały rok w miarę wolnych miejsc

Liceum

Informacje, regulaminy, komunikaty