Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Misja szkoły

Istniejemy po to, aby całą szkolną społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli, oferując usługę edukacyjną najwyższej jakości, prowadzić ku wartościom

MIŁOŚCI, WOLNOŚCI i MĄDROŚCI

wspierając budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

MIŁOŚĆ rozumiemy jako poszanowanie każdego człowieka, jako obowiązek relacji międzyludzkich, w których koncentrowanie się na mocnych stronach jest najlepszym sposobem poskramiania stron słabych. Miłość, jako gotowość do dzielenia się swoją wolnością, mądrością i akceptowania samego siebie.

WOLNOŚĆ, która każe nam szukać prawdy w poznaniu i która jest wolnością dysponowania samym sobą w zgodzie z przyjętym systemem wartości. System ten nie może prowadzić do działań ograniczających cudzą wolność.

MĄDROŚĆ rozumiemy jako dojrzałość do odpowiedzialnych wyborów, jako wolność sądów i  niezależność myślenia. To także odpowiedzialność za otaczające środowisko i swoje zdrowie, wreszcie praca na miarę swoich możliwości, stawianie i realizowanie nowych wyzwań.

OBYWATEL to osoba gotowa do: pracy nad sobą, nad własnym rozwojem – dla rozwoju innych, dla kraju, odpowiedzialności za siebie, za innych, za kraj.