Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Projekty

Szkoła od dwudziestu lat wdraża w praktyce pracę metodą projektu. Uczniowie realizują projekty badawcze na obozach szkolnych, ale także na zajęciach lekcyjnych lub w formie prac domowych. Projekty uczą planowania działań, realizacji planu i obrony własnej pracy przed audytorium. Wiele działań projektowych ma charakter pracy grupowej, co uczy współpracy i współodpowiedzialności.

Praca metodą projektu jest integralną częścią obozu jesiennego.

W klasach 2 – 6 każdy uczeń i każda uczennica redaguje dziennik z zapiskami, dotyczącymi odwiedzanych podczas wyjazdu miejsc, a tekst uzupełnia kartami pracy, ilustracjami, zdjęciami, biletami, mapami. Dziecko może w ten sposób nie tylko ćwiczyć różne formy wypowiedzi pisemnej, ale tworzyć oryginalną pamiątkę z wyjazdu. Każdy „Dziennik podróży” bierze udział w ogólnoszkolnym konkursie, którego wyniki ogłaszane są podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W klasach 7 – 8 uczniowie pracują metodą projektu. Przed obozem jesiennym, spośród przedstawionych tematów projektów wybierają jeden, który będą opracowywać. Razem z nauczycielem – promotorem projektu – ustalają plan pracy i stawiają pytania badawcze. Na obozie jesiennym uczniowie zbierają potrzebne materiały i przeprowadzają prace badawcze w celu udzielenia precyzyjnych odpowiedzi na postawione pytania. Efekty przeprowadzonych badań, wywiadów i zebranych informacji zostają przedstawione w formie pisemnej oraz w formie prezentacji multimedialnej podczas obrony projektu przed kilkuosobową komisją. Całość pracy nad projektem, zaangażowanie w pracę i efekt końcowy w postaci prezentacji wyników badań zostają ocenione.

Uczniowie również rozwijają swoje umiejętności pracy metodą projektu na poszczególnych zajęciach lekcyjnych. Nauczyciele wykorzystują tę metodę, pracując z uczniami nad nowym zagadnieniem lub proponują im zadania domowe w formie pytań badawczych, na które uczniowie szukają odpowiedzi, wykorzystując również metodę projektu.

Projekty nie tylko dla uczniów naszej szkoły:

KRAKUSEK I KRAKUS

Nasza szkoła jest pomysłodawcą i inicjatorem Międzyszkolnych Konkursów Wiedzy o Krakowie: „Krakusek” dla klas trzecich szkół podstawowych i “Krakus” dla klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Do organizacji konkursu zaprosiliśmy Zamek Królewski na Wawelu, Akademię Żakowską, a także inne krakowskie muzea (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Collegium Maius). Instytucje te organizują lekcje muzealne i wycieczki po Krakowie, stanowiące pomoc w przygotowaniu się do konkursu. Do każdego etapu tworzone są autorskie testy, zawierające różnorodne pod względem formy pytania. Finał konkursu oraz gala wręczenia nagród odbywają się corocznie na Wawelu.

GRA “ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI”

Formą uczczenia Święta Niepodległości w naszych szkołach jest coroczna gra terenowa, w której uczennice i uczniowie poznają miejsca, ludzi i wydarzenia związane z odzyskiwaniem przez Polaków niepodległości w latach 1914 – 1918. Za każdym razem gra odbywa się według nowego scenariusza i ma swój własny motyw przewodni. Ważnym jej elementem jest konieczność przygotowania przez jej uczestników (dzieci i młodzież ) elementów stroju, które mają świadczyć o patriotycznym charakterze zabawy. Od 2009 roku w grze mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Krakowa i innych miejscowości małopolskich. Współorganizatorami tej krakowskiej zabawy dla uczniów są: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Dom Harcerza. Patronat nad imprezą objął Małopolski Kurator Oświaty i Marszałek Województwa Małopolskiego, a od strony medialnej Dziennik Polski.

ENGLISH TALENT

Szkoła organizuje Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Poezji Angielskiej English Talent dla uczennic i uczniów klas 4 – 6.. Biorą w nim udział dzieci z krakowskich szkół, które rywalizują w dwóch kategoriach: poezja i piosenka.

KONGRESY SAMORZĄDOWE

Samorząd Szkolny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO był organizatorem Kongresu Samorządów Szkół Podstawowych STO pod hasłem „Dostrzegaj, reaguj, załatw” oraz Krakowskiego Sympozjum Samorządów Szkolnych „Połączmy siły w działaniu”. Celem tych działań była wymiana doświadczeń młodych samorządowców ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz z krakowskich szkół podstawowych, nabywanie postaw i cech dobrego obywatela oraz społecznika, nauka kreatywnego rozwiązywania problemów, a także szerzenie idei STO wśród uczniów.

Projekty dla całej społeczności szkolnej:

EUROPA PERNIEGO

W naszych szkołach funkcjonuje Klub Europejski „Europa Perniego”. Celem działalności klubu jest promocja i rozwój gry edukacyjnej Europa Perniego, która łączy zabawę z edukacją europejską, zachęcając dzieci do poznawania symboli narodowych Europy, jej historii, ciekawostek związanych z państwami europejskimi.

MEDIACJE

Od sierpnia 2017 realizujemy w szkole program mediacji rówieśniczych. Najpierw zostali przeszkoleni wszyscy wychowawcy, którzy w tym roku szkolnym przeprowadzili cykl ośmiu tematów zajęć wychowawczych dla klas, ukazujących czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić. Uczniowie wybrali spośród swoich rówieśników w klasie dwie osoby, które mają najwięcej predyspozycji do prowadzenia mediacji. Obecnie dotarliśmy do finału przygotowań – mediatorzy wyłonieni z klas wzięli udział w szkoleniu dotyczącym roli mediatora, cech mediacji i założeń organizacyjnych przebiegu projektu w naszych obu szkołach. Uroczyste wręczenie nominacji na mediatorów rówieśniczych dokonane przez koordynatorów programu z Fundacji „Dom Pokoju” z Wrocławia odbyło się 29 maja w obecności rodziców i dorosłego koordynatora mediacji p. Katarzyny Bieroń. Kolejne spotkanie szkolące dla mediatorów już we wrześniu. Wtedy też szkoła zacznie stosować mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów. Jesteśmy dumni z tego, że jako pierwsza szkoła w Krakowie wdrożyliśmy mediacje do systemu pracy w szkole. We Wrocławiu program działa już siódmy rok.

WSPÓŁPRACA Z PRZYTULISKIEM św. Brata Alberta

Od początku istnienia szkoły tradycją jest zaangażowanie uczniów w działania na rzecz osób potrzebujących. Najdłużej realizowaną formą pomocy jest wieczerza wigilijna dla osób bezdomnych, organizowana co roku w przytulisku Wspólnoty „Wiara i Chleb” św. Brata Alberta, Uczennice i uczniowie przygotowują i podają potrawy, dbają o świąteczny wystrój sali i przekazują drobne upominki dla każdego z przybyłych, organizują zbiórkę odzieży, środków czystości i żywności.

WSPIERANIE POLONII NA BUKOWINIE W RUMUNII

W 1998 roku zrodził się pomysł pomocy polskiej społeczności, żyjącej na terytorium Rumunii. Co roku jeździmy na rumuńską Bukowinę, gdzie Polonia jest najliczniejsza. Odwiedzamy polskie rodziny, nawiązujemy kontakty i poznajemy tamtejszą kulturę.

Pieniądze które płacimy za nasz pobyt są znaczącym wsparciem budżetów rodzin nas przyjmujących. Dodatkowo zbieramy dary, które w trakcie naszej wizyty ofiarowujemy potrzebującym ludziom czy instytucjom (szkoły, przedszkola, Domy Polskie). Organizujemy również zbiórki pieniędzy na wakacyjny pobyt dzieci bukowińskich w Polsce.

SZKOLNY KLUB HUMANITARNY

Celem działania Klubu Humanitarnego, jest uwrażliwienie uczennic i uczniów na potrzebę działalności na rzecz praw człowieka i wzbudzenie przekonania o potrzebie takich działań. Edukacja w ramach projektu obejmuje szkolenia teoretyczne z zakresu praw człowieka oraz ich ochrony. Dzieci, członkowie Klubu, podejmują również różnego rodzaju działania, organizują akcje, dzielą się swoją wiedzą z rówieśnikami.

Współpracujemy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Polską Akcja Humanitarną, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Amnesty International.

AKCJE ZDROWEGO ODŻYWIANIA

Celem akcji jest przekazanie wzorców zdrowego i prawidłowego odżywiania się. Dzieci samodzielnie przygotowują posiłki, komponują menu, poznają wartości odżywcze poszczególnych produktów, uczą się nakrywać do stołu. Przykładem takich działań jest udział w ogólnopolskim projekcje “Śniadanie daje moc”.

EKONOMIA DLA NAJMŁODSZYCH

„ W świecie pieniędzy” to cykl zajęć opracowanych na bazie programu edukacyjnego SKO i PKO Bank Polski. W oparciu o różnorodne metody i formy pracy oraz materiały pomocnicze uczniowie klas 1 – 6 zdobywają wiedzę potrzebną do funkcjonowania we współczesnym świecie, poznają wybrane zagadnienia ekonomiczne i uczą się prowadzić finanse osobiste.

PIKNIK SZKOLNY

Co roku w czerwcu odbywa się piknik, którego celem jest integracja szkolnej społeczności: uczniów, ich rodziców, pracowników i sympatyków szkoły. W trakcie imprezy odbywa się: turniej piłkarski, biegi na różnych dystansach, loteria fantowa, licytacje, konkursy, gry i zabawy. Każda klasa przygotowuje stoisko zgodne z tematem przewodnim pikniku w danym roku. Dochód z imprezy przeznaczony jest na potrzeby szkoły.

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

Tradycją naszej szkoły jest przedświąteczne spotkanie uczniów, rodziców, pracowników i sympatyków szkoły podczas którego dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia.

DZIEŃ ARTYSTYCZNY

W trakcie Dnia Artystycznego Szkoły uczniowie i uczennice mają okazję zaprezentować swoje dokonania artystyczne będące efektem całorocznej pracy. Prezentują spektakle teatralne, recytują wiersze, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach.