Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Osiągnięcia

Nasza szkoła pod każdym względem wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych w najróżniejszych dziedzinach. System nauczania ułatwia radzenie sobie z obowiązkami uczniom zaangażowanym w rozwijanie swoich szczególnych uzdolnień zapewniając im Indywidualny Tok Nauki, a nauczyciele udzielają im wsparcia merytorycznego.

Uczennice i uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych na różnych poziomach: międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym i miejskim, osiągając w nich znaczące sukcesy. Wielu uczniów otoczonych opieką i przygotowywanych do egzaminów zewnętrznych przez nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego skutecznie korzysta również z możliwości certyfikowania swojej znajomości języków obcych.

Równie silnego wsparcia mogą oczekiwać uczniowie zaangażowani w różnorodne zajęcia sportowe. Uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów regularnie biorą udział w zawodach z różnych dyscyplin sportu, obejmujących m.in. narciarstwo, pływanie, tenis ziemny, gry zespołowe, i lekkoatletyka, osiągając w nich znaczące sukcesy. Uczniowie trenujący inne sporty, sztuki walki czy gry zespołowe również otrzymują wsparcie szkoły i osiągają sukcesy liczące się zarówno w środowisku lokalnym, jak i na arenie międzynarodowej.

Uczniowie uzdolnieni artystycznie mają możliwość korzystania z opieki i pomocy nauczycieli przedmiotów plastycznych i muzycznych, a także, zwłaszcza w przypadku rozwijania swoich umiejętności poza szkołą (taniec towarzyski, balet, itp.), są objęci programem Indywidualnego Toku Nauki, co pozwala im zarówno uczestniczyć w intensywnych ćwiczeniach, jak i brać udział w konkursach na poziomie krajowym, a nawet międzynarodowym.

Szkoła organizuje także konkursy wewnętrzne i przedsięwzięcia ważne dla środowiska lokalnego, umożliwiając uczniom ujawnienie szczególnych talentów i rozwijanie różnorodnych zainteresowań.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ukazującą osiągnięcia naszych Uczennic i Uczniów z wynikami egzaminu ósmoklasisty:
Osiągnięcia uczniów 2021/22
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022