Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Uczennice i uczniowie z naszego gimnazjum mają możliwość realizowania interdyscyplinarnego programu nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki – INTERBLOK. Zajęcia w ramach tego programu odbywają się co tydzień w formie 90 –  minutowego bloku. Uczniowie w trakcie zajęć są oceniani według jasnych kryteriów, a ocena końcowa jest wpisana na świadectwie szkolnym.

Realizując program INTERBLOK uczeń między innymi:

  W programie INTERBLOK uczestniczy wiele szkół z całej Polski.