Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Krakuskowym tropem – program/konkurs wiedzy o Krakowie dla osób w wieku 60+

  1. Konkurs adresowany jest dla osób w wieku 60+.
  2. Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do aktywnego spędzenia czasu poprzez udział w różnorodnych formach poznawczych oraz kształtowanie postaw zdobywania wiedzy (uczenia się) przez całe życie, nawiązywanie nowych kontaktów społecznych w atmosferze współpracy i współdziałania.

Regulamin ogólny konkursu w załączniku.
Załącznik numer 3: Zasady udziału w Programie/Konkursie kategoria wiekowa osoby w wieku 60+ w załączniku.