Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

GRA RODZINNA PO KRAKOWIE „KRAKUSOWYM TROPEM” 2023/ 2024

Regulamin ogólny

Załącznik 1: zasady udziału w Konkursie kategoria wiekowa – klasy III  Szkół Podstawowych

Załącznik 2: Zasady udziału w Konkursie kategoria wiekowa  klasy V – VI  Szkół Podstawowych

Załącznik nr 3: Zasady udziału w Konkursie kategoria wiekowa – osoby w wieku 60+: 

Informacja  o konkursie

Organizatorzy międzyszkolnego konkursu wiedzy o Krakowie „Krakuskowym Tropem”
zapraszają finalistów, oraz innych chętnych uczestników i sympatyków konkursu, wraz z rodzinami
na Rodzinną grę po Krakowie. Ma ona za zadanie pomóc wszystkim osobom zainteresowanym
poznawaniem naszego miasta, w zdobyciu i poszerzeniu wiadomości o zabytkach i historii Krakowa.
Dla laureatów I stopnia konkursu będzie to pomoc w przygotowaniu się do testu finałowego. Do
gry można zaprosić zaprzyjaźnione rodziny lub znajomych, którzy nie brali udziału w konkursie,
a chcieliby się włączyć w aktywne poznawanie Krakowa.
Uwaga !!!
Dzieci powinny w trakcie gry być pod opieką dorosłego opiekuna.
Termin do wyboru – należy wskazać w zgłoszeniu do gry:
16 marca (sobota)2024 r.
Rozpoczęcie o g. 9. 45/ 10.00, przewidywane zakończenie do g. 14.00
lub
17 marca (niedziela) 2024 r.
Rozpoczęcie o g. 11.45/12.00, przewidywane zakończenie do g. 16.00

Rejestracja do gry: Pałac Młodzieży YMCA przy ul. Krowoderskiej 8 w holu na parterze:
16 marca o g. 9.45 – 10.00 (w tych godzinach rejestrujecie państwo swoją obecność
i rozpoczynacie grę).
17 marca o g. 11.45 – 12.00 (w tych godzinach rejestrujecie państwo swoją obecność
i rozpoczynacie grę).
Zakończenie gry w okolicach Wawelu
Cena 15 zł od rodziny (niezależnie od ilości osób). Opłatę należy uiścić na początku gry odliczoną
gotówką przy odbieraniu materiałów.
Każda rodzina powinna mieć ze sobą teczkę A4, długopis lub ołówek.
ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WRAŻEŃ W AKTYWNYM POZNAWANIU KRAKOWA.

Szanowni Państwo, rodzice, absolwenci, przyjaciele szkół prowadzonych przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Od 2018 roku istnieje jeszcze możliwość wsparcia naszych szkół przekazując 1,5 % podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 STO. Jak przekazać 1,5% podatku SKT 64 STO? O przekazanie 1,5% możemy wnioskować, wypełniając PIT-28 w terminie do końca stycznia, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w terminie do 30 kwietnia albo składając korektę jednego z zeznań, o których mowa powyżej, jeżeli została ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2023, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Samodzielne Koło Terenowe NR 64 STO w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – 0000093789 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla SKT64 STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdof). Zadeklarowana kwota zostanie przekazana bezpośrednio przez Urząd Skarbowy na konto stowarzyszenia.
Liczymy na Państwa wsparcie, a każdego roku zebrane w ten sposób fundusze przeznaczamy na rozwój naszych szkół, ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowego wyposażenia pracowni tematycznych.