Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

„Krakuskowym Tropem” – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń (klas III SP, V i VI SP oraz osób w wieku 60+)

Organizatorzy konkursu: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. J Słowackiego w Krakowie oraz Akademia Żakowska

Partnerem Konkursu jest Muzeum Narodowe w Krakowie

Konkurs „Krakuskowym Tropem”  został objęty Honorowym Patronatem  Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza, Projekt współfinansowany jest przez Miasto Kraków. 

Konkurs przybliża dzieje Królewskiego Miasta Krakowa, a temat tegorocznej edycji: „Kraków – miasto pełne skarbów” nawiązuje do 45 rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa.

Rodzinna gra po Krakowie dla klas III SP:  18.03.2023 oraz 25.03. 2025 (więcej informacji w załączniku)

Finał konkursu „Krakuskowym Tropem”  dla klas III SP  30.03.2023  w Urzędzie Miasta Krakowa  

Gra po Krakowie dla seniorów: 18.03.2023

Gra terenowa po Krakowie dla klas V i VI SP: 20.04.2023 r. (więcej w załączniku)

Miejska Gra po Krakowie dla mieszkańców Krakowa: 13.05. 2023

Gry nawiązują do 45. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa

Ważne dokumenty

Krakuskowym tropem – Regulamin ogólny 2022-23

Krakuskowym tropem_reg. 2022-23_zał.1 kl.III

Krakuskowym tropem_ reg. 2022-23_zał. 2. kl.V-VI

Krakuskowym tropem_ reg. 2022-23_zał. 3. osoby 60+