Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Wyniki Szkolnego Konkursu Kreatywno-Historycznego

Miło poinformować Społeczność Szkolną, że zakończył się Szkolny Konkurs Kreatywno – Historyczny na rok szkolny 22/23 dla klas 4-6 Szkoły Podstawowej. 

Konkurs miał na celu nie tylko doskonalenie merytoryczne naszych uczniów z przedmiotu, ale także miał sprzyjać rozwojowi ich kreatywności.

Czołowe miejsca zajęli:

*W kategorii Dzieł Kreatywnych 3D i 2D:

I. Jan Adamski 5a – za: Konia Trojańskiego 3D (papier, tektura, drewno, tworzywo sztuczne, klocki, kleje, farby);

II. Max de Mehlem 5a – za: (otwierany) Partenon 3D (papier, tektura, kleje, kredki, druk 2D)

III. Oktawian Tomczyk 5a – za: Koloseum 3D (tektura, klej) i Mikołaj Miękinia 5a za: Piramidy 3D (tektura, papier, kleje, piasek, kryształki).

(prace te będzie można oglądnąć nie tylko w SP – także zostaną umieszczone na  umieszczone na szkolnych kanałach informacyjnych – zapraszamy do galerii.)

*W kategorii Dzieł Kreatywnych Cyfrowych (prezentacje, prezentacje filmowe):

I. Wiktor Mróz 6b – za: Leonardo da Vinci i Jan Składzień 5b – za: Grunwald;

II. Milena Michalska 6a – za: Leonardo da Vinci i Jakub Papszun 5a – za: Zeus;

III. Milena Robel 6a – za: Leonardo da Vinci i Maja Andres 4a – za: Henryka Pustowójtówna.

Pozostałe – wszystkie –  prace otrzymały wyróżnienia.

nauczyciele historii w SP