Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Wyniki Szkolnego Konkursu Kreatywnego z Wiedzy o Społeczeństwie

Miło poinformować Społeczność Szkolną, że zakończył się Szkolny Konkurs Kreatywny z Wiedzy o Społeczeństwie na rok szkolny 22/23 dla klasy VIII Szkoły Podstawowej.

Konkurs miał na celu nie tylko doskonalenie merytoryczne naszych uczniów z przedmiotu, ale także miał sprzyjać rozwojowi ich kreatywności.

Czołowe miejsca zajęli:

I. Lena Furman 8a – za: plastyczną przestrzenno-płaską kompozycję nt. Prezydenta RP (praca jest do wglądu w sali kl. 8a; jej zdjęcie zostanie umieszczone na szkolnych kanałach informacyjnych);

II. Wiktoria Kościarz 8a – za: cukierniczo-plastyczną kompozycję (mieszaną) nt. Prezydenta Republiki Francuskiej (praca została spożyta przez kl. 8a; jej zdjęcie zostanie umieszczone na szkolnych kanałach informacyjnych);

III. Maciej Janik 8c – za: merytoryczną, wysokiego poziomu prezentację nt. G20 (wytwór cyfrowy).

Pozostałe – wszystkie –  prace otrzymały wyróżnienia.