Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Rodzinna gra po Krakowie

16 i 17 2024 marca odbyła się Rodzinna gra po Krakowie organizowana przez nauczycieli naszej

szkoły: Annę Burzyńską i Aleksandrę Augustynek oraz Akademią Żakowską.

Tematem gry był Mikołaj Kopernik w Krakowie. Każda rodzina stanowiła grupę ekspedycyjną, która

posługując się mapą, wyruszyła na poszukiwanie badaczy przeszłości, których można było spotkać w

w obrębie plant, Rynku Głównego, Collegium Maius i Wawelu. Po dotarciu do kolejnych badaczy

należało wykonać różnorodne zadania, zdobywając tym samym wiedzę o ważnych zabytkach

Krakowa oraz miejscach, z którymi związany był Mikołaj Kopernik. W grze uczestniczyli również

uczniowie naszej szkoły, którzy zajęli I miejsce w I etapie międzyszkolnego konkursu wiedzy o

Krakowie „Krakuskowym Tropem”- Wojciech Składzień z klasy 3a i Mateusz Węgrzyn z klasy 3b. W

ten sposób nasi uczniowie przygotowują się do II etapu konkursu, który odbędzie się w Collegium

Maius. Trzymamy za nich kciuki.