Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Akcja zbierania zakrętek zakończona!

Od listopada w ramach akcji szkolnego wolontariatu klasy 7-8 SP i LO zbierały zakrętki, które trafiły do potrzebującego Maksia.

27.02.23 specjalna komisja zważyła zebrane zakrętki. Na podium stanęli: 1. klasa 8 a- 13kg, 2. 2b-12 kg i 3. 7b- 5,6 kg zebranych zakrętek!!! Zwycięska ‘zakręcona’ klasa 8 a została nagrodzona w poniedziałek słodkim tortem. Gratulujemy!!!