Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Dzień Praw Człowieka

Z okazji Dnia Praw Człowieka, obchodzonego 10 grudnia, uczennice klasy 3c przeprowadziły dla wszystkich klas 7 i 8 lekcje poświęcone temu ważnemu wydarzeniu.

Po przedstawieniu ciekawej i treściwej prezentacji siódmo- i ósmoklasiści rozwiązywali zadania, z którymi poradzili sobie wyśmienicie.

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania, zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody tego Dnia są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.

„Nie trzeba być uczonym, doktorem, studentem, kimkolwiek w tym rodzaju, żeby doceniać wartość praw człowieka i wiedzieć, że mają one sens. Wystarczy być prawym człowiekiem, by chcieć je posiadać, odczuwać ich brak, gdy ich nie ma i chcieć o nie walczyć. Miliony ludzi zginęło już walcząc
o nie.”

Dziewczyny spisały się na medal!