Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

1,5 % podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 STO.

Szanowni Państwo,

rodzice, absolwenci, przyjaciele szkół prowadzonych przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Od 2018 roku istnieje jeszcze możliwość wsparcia naszych szkół przekazując 1,5 % podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 STO.

Jak przekazać 1,5% podatku SKT 64 STO?
O przekazanie 1,5% możemy wnioskować, wypełniając PIT-28 w terminie do końca stycznia, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w terminie do 30 kwietnia albo składając korektę jednego z zeznań, o których mowa powyżej, jeżeli została ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2023, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Samodzielne Koło Terenowe NR 64 STO w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – 0000093789 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla SKT64 STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdof).

Zadeklarowana kwota zostanie przekazana bezpośrednio przez Urząd Skarbowy na konto stowarzyszenia.

Liczymy na Państwa wsparcie, a każdego roku zebrane w ten sposób fundusze przeznaczamy na rozwój naszych szkół, ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowego wyposażenia pracowni tematycznych.