Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Krakuskowym tropem – konkurs wiedzy o Krakowie dla wielu pokoleń dla klas III SP

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.
  2. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend poprzez lekturę wybranych tekstów oraz umożliwienie udziału w aktywnych formach edukacji, takich jak: zajęcia w muzeum, wycieczka po Krakowie i rodzinna gra…

Regulamin ogólny konkursu w załączniku.
Załącznik numer 1: Zasady udziału w Konkursie kategoria wiekowa klasy III Szkół Podstawowych w załączniku.