Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Komunikat organizacyjny „Gra Śladami Niepodległości” – 10 listopada 2022

Szanowni Państwo,

10 listopada 2022 roku (w czwartek) odbędzie się kolejna edycja gry terenowej „Śladami Niepodległości”. Tegoroczna edycja odbędzie się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego (Aleja Jana Pawła II 39). Z uwagi na warunki atmosferyczne proszę o stosowne (ciepłe) ubranie, w tym również przeciwdeszczowe.

3. Wszystkie klasy uczestniczące w grze meldują się, pod opieką nauczycieli, w Gmachu Głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie będzie miała miejsce ich prezentacja, która podobnie jak spot będzie podlegała ocenie. Będą 2 komisje oceniające.

a) w godzinach 9.00-9.30 prezentują się w kilkuminutowych odstępach klasy 1-3,

b) w godzinach 9.30-10.00 prezentują się kilkuminutowych odstępach klasy 4-6,

c) w godzinach 10.00-10.30 prezentują się kilkuminutowych odstępach klasy 7-8.

4. W celu sprawnej organizacji prosimy uczestników o przybycie o wyznaczonych godzinach.

5. Po zakończonej prezentacji klasy udają się do specjalnie oznakowanego miejsca na terenie byłego lotniska, gdzie otrzymują pakiety startowe.

6. Następnie wyruszają na trasę. Klasy 1-3 mają 5 punktów kontrolnych, a klasy 4-8 7 punktów kontrolnych. Ponadto klasy otrzymują mapę, gdzie zaznaczone są poszczególne punkty. Sposób przemieszczania się drużyny ustalają sobie same.

7. Punty zostały tak rozmieszczone, żeby w ciągu około 1,5 godziny móc zakończyć grę. W związku z tym ostatnie drużyny na punkt mety powinny dotrzeć około godziny 12.00-12.30.

8. Po dotarciu do wszystkich punktów i zrealizowaniu zadań drużyny meldują się w miejscu, w którym rozpoczęły grę. Tam będzie czekała na uczestników grochówka. Oprócz tego po 4 przedstawicieli z każdej drużyn (klasy 4-8) będzie rozwiązywało test umieszczony na platformie na tabletach dostarczonych przez Organizatora. Pytania będą dotyczyły zarówno udostępnionego wykładu jak i wiedzy zdobytej podczas gry.

9. Biorąc pod uwagę rozwiązywanie testu i grochówkę uczestnicy powinni zakończyć udział około godziny 13.00.

10. Przypominamy również o posiadaniu przez każdą z drużyn twardej podkładki i długopisów.

11. Link do filmu z nagranym wykładem będzie przesłany 4 listopada 2022 na adresy e-mailowe podane w zgłoszeniach.

Koordynator gry Paweł Figlewicz