Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.Słowackiego STO w Krakowie

Ramowy plan inauguracji roku szkolnego 2022/2023

RAMOWY PLAN INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

08:00 – msza święta dla osób chętnych w Katedrze Wawelskiej

08:45 – spotkanie klas z wychowawcami przed Katedrą i ustawienie się na placu apelowym

09:00 – UROCZYSTY APEL inaugurujący rok szkolny na placu przed Katedrą Wawelską

09:40 – pamiątkowe zdjęcia klas (rozpoczynając od klas 1SP)

Po wykonaniu zdjęcia klasa wraz z wychowawcą przechodzi do kolejnych zaplanowanych działań.