Komunikat w sprawie pracy szkolnych sekretariatów w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-opiekuńczych w dniach 16-25 marca 2020 roku

 
1.Pracownicy administracji będą pracować zdalnie i będą na bieżąco obsługiwać szkolną skrzynkę pocztową:
 
I. p. Weronika Doksa - wdoksa@sto64.krakow.pl - sprawy ZSO STO
II. p. Sylwia Walkowicz-Dobranowska - swalkowicz-dobranowska@sto64.krakow.pl - sprawy związane z maturą i egzaminem ósmoklasisty
III. p. Kinga Atak - katak@sto64.krakow.pl - sprawy dotyczące szkoły przy Krowoderskiej 8
IV p. Michał Lech - mlech@sto64.krakow.pl - Asystent Dyrektora Szkoły
 
2. Pracownicy sekretariatu będą dostępni również pod numerami telefonu: p. Weronika Doksa 505 800 340 - Stradomska i p. Kinga Atak 505 238 600 - Krowoderska
 
3. Sprawy związane z wystawianiem zaświadczeń, duplikatów, kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem - czyli wszystkie sprawy związane z wystawieniem podpisu i opieczętowaniem - będą załatwiane po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 
4. W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny: Iwo Wroński: 606 194 793