Konkurs matematyczny w języku angielskim dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego Everything is a number w roku szkolnym 2019-2020

Dokumenty   Słowniczek pojęć    Przykładowe zadania

Etap szkolny      Schemat odpowiedzie etap szkolny    Lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego

Konkurs Everything is a number jest kierowany do uczniów szkół podstawowych zainteresowanych tematami i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Konkurs organizowany jest  w formie trzystopniowych zawodów:

1)        I stopień – etap szkolny,

2)        II stopień – etap rejonowy,

3)        III stopień – etap wojewódzki.

Etap szkolny odbywał się będzie w macierzystych szkołach uczniów. Na etapie szkolnym uczestnicy konkursu będą rozwiązywali tylko zadania zamknięte.

Etap rejonowy odbywał się będzie w wersji elektronicznej. Na platformie moodle uczniowie będą rozwiązywać krzyżówkę i zadania zamknięte.

Etap wojewódzki odbędzie się w siedzibie organizatora. Uczniowie zakwalifikowani do tego etapu będą rozwiązywali zadania otwarte.

 

HARMONOGRAM
KONKURSU MATEMATYCZNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Everything is a number
W ROKU SZKONYM 2019/2020