Ramowy plan imprezy inauguracji roku szkolnego 2019-2020

7:50- zbiórka przed wejściem do Katedry na Wawelu

8:00 - Msza święta w Katedrze na Wawelu

9:15 - 9:45 - pamiątkowe zdjęcia klas 1 - 6 SP (Stadion Nadwiślan)

9:45 - 10:10 - apel na Stadionie Nadwiślan (po skończonych zdjęciach)

10:10-10.30 - zakończenie apelu; pamiątkowe zdjęcia klas 7 - 8 i LO; przejście z wychowawcami do szkół.

Rodzice uczniów klas II i III SP proszeni są o odbiór dzieci bezpośrednio po apelu.

10:30- 12:30 - spotkania z wychowawcami i inne zaplanowane zajęcia.

Klasy I SP - dzień adaptacyjny w szkole przy ul. Krowoderskiej (godz. 11:00 - 12:30).

Klasy IV - VI SP - zajęcia z wychowawcą w szkole przy ul. Krowoderskiej.

Klasy VII - VIII i LO - zajęcia z wychowawcą w szkole przy ul. Stradomskiej.