Formularz zgłoszeniowy on-line
wypełnij wszystkie pola i zaznacz dwie zgody

      

Wybór
Nazwa obozu
Termin
Uczestnicy
Koszt
Soboty Narciarskie
2020-12-13 - 2021-03-06
Przedszkole, klasy 1-6 SP
1560
Grudniowy Obóz Narciarski w Bukowinie Tatrzańskiej
2020-12-14 - 2020-12-18
Klasy 1-6 SP
1850
Feryjny Obóz Narciarsko - Snowboardowy w Krynicy Zdrój
2020-02-13 - 2020-02-18
Klasy 1-6 SP
1980
Feryjny Obóz Narciarski we Włoszech : Koszt 1050 zł + 610 eur
2020-02-20 - 2020-02-27
klasy 4-8 SP i LO
1050Imię dziecka
Nazwisko dziecka
PESEL dziecka
Pełna nazwa szkoły
Klasa


Data urodzenia dziecka:

   


Imię rodzica (opiekuna prawnego)
Nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)


E-mail rodzica (opiekuna prawnego)
Telefon rodzica (opiekuna prawnego)

Uwagi Proszę wybrać czy dziecko będzie jeździło na nartach czy snowboardzie ? - jeżeli dotyczy danej oferty. Proszę o określenie stopnia umiejętności jazdy na nartach czy snowboardzie - pierwszy raz, początkujący, itd,. Inne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportowy i Turystyki Glosator, z siedzibą przy ul. Stradomskiej 10 w Krakowie, zwane danej SSKSiT Glosator. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail glosator@sto64.krakow.pl. Regulamin RODO https://tiny.pl/tbzgb *


Akceptuję regulamin RODO SSKSiT GLOSATOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


O kolejności zapisu dzieci na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą przelewem na konto KLUBU
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć  w przypadku braku minimalnej wymaganej liczby uczestników lub sytuacji z COVID -19. W takiej sytuacji wpłacone kwoty zostaną zwrócone w całości. Wszelkich informacji o zajęciach udziela kierownikDeklaruję wpłatę


KONTO KLUBU

SSKSiT Glosator, ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
Nr konta: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
Tytuł przelewu: nazwa zajęć/obozu -  imię i nazwisko uczestnika, np: Soboty Narciarskie - Jan Kowalski